Het arbeids- en ontslagrecht is per 1 juli 2015 ingrijpend veranderd door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Omdat HMP expert is op het gebied van het Arbeids- en Ontslagrecht, geven wij onder andere praktisch advies over:

  • Hoe kan een arbeidsverhouding eindigen?
  • Wanneer moet welke procedure worden gevolgd?
  • Wat zijn de regels?
  • Is mijn ontslagdossier compleet?

Het is immers goed om te weten aan welke spelregels u bent gebonden.

Op 1 januari 2015 en in juli 2015 is nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden over onder meer de proeftijd en het concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd. Ook de aanzegverplichting voor de werkgever is in het leven geroepen en is de ketenregeling drastisch gewijzigd.

Per 1 januari 2016 is ook de Werkloosheidswet (WW) op de schop gegaan.

Bij ons bent u aan het goede adres voor richting in dit nieuwe landschap aan wet- en regelgeving en de daarbij horende praktijksituaties! Hunter Management Partners beschikt over deze juridische kennis en kan u met raad en daad bijstaan. En HMP realiseert eveneens!

Neem bij vragen graag contact op met een van onze partners

Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 81.000 bruto (2019). Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 81.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Arbeidsrecht

 • UWV procedures, collectief en individueel
 • Procedures bij de kantonrechter
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Individueel en collectief ontslag
 • Verschillende contractvormen (arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, nul-urenovereenkomst, projectcontract)
 • Wet- en regelgeving bij HR gerelateerde projecten
 • Afspiegelingsbeginsel, etc.
 • Herplaatsing, passende functie
 • Werken na de AOW gerechtigde leeftijd
 • Concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, proeftijdbeding, boetebeding

Arbeidsvoorwaarden

 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaardenregelingen
  (bij fusie en overname)
 • Eenzijdige wijzigingen van arbeidsvoorwaarden
 • Cao onderhandelingen met Vakbonden / OR
 • Opstellen / wijzigen arbeidsvoorwaardenreglementen

Transitievergoeding

 • Hoe bereken ik de transitievergoeding?
 • Wat is de hoogte van de transitievergoeding?
 • Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?
 • Is de overgangsregeling van toepassing?
 • Wat houdt de overgangsregeling precies in?

Dossiervorming

 • Ontslaggronden C t/m H, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie.
 • Wet Poortwachter
 • Is mijn ontslagdossier compleet?

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media