Het HRM vakgebied is veelomvattend en voortdurend aan verandering onderhevig door bijvoorbeeld wet- en regelgeving en veranderende professionele inzichten. Uw organisatie is mede daardoor in beweging. Dit kan situaties of vragen met zich mee brengen waarbij u professionele ondersteuning nodig heeft.

Speelt u met vragen als:

 • Kloppen onze sjablonen arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst?
 • Is de beoordelingssystematiek nog passend en hoe deze te actualiseren?
 • Is het HR beleid nog up to date?
 • Werknemer heeft zich ziekgemeld, wat nu?
 • Moet ik een verzoek van werknemer om minder te werken accepteren?
 • Moet de Ondernemingsraad geraadpleegd worden bij deze wijziging of dit voornemen?
 • Hoe moet een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging worden opgericht?
 • Hoe maak ik werknemers mobiel?
 • Hoe zorg ik voor een gezonde in-, door- en uitstroom binnen mijn organisatie?
 • Is duurzame inzetbaarheid goed geborgd?

Dan adviseren de partners van HMP u over een succesvolle aanpak en staan naast deze adviseren bovenal garant voor de realisatie!

Algemeen

 • Ervaring in heel veel verschillende HR vraagstukken. Groot en klein plus op maat
 • Generalist en specialist
 • Werkzaam in diverse branches en voor grote en kleine organisaties

HR Strategie

 • Ondernemingsstrategie met een scoop van 3-5 jaar
 • HR strategie vertalen naar concrete en realiseerbare mijlpalen
 • Bewaken van planningen en eventueel bijsturen, zodat mijlpalen behaald worden

Training en opleiding

 • HMP verzorgt regelmatig (geaccrediteerde) trainingen op maat voor wisselende doelgroepen

HR beleid- en instrumenten

 • Beoordelen, actualiseren, implementeren HR beleid, processen en procedures
 • Functie- en salarishuis
 • Functionerings- en beoordelingssystematiek
 • Beloningsysteem
 • Competentiemanagement
 • Verzuimmanagement
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Mobiliteitsbeleid
 • HR inkooptrajecten (kostenbesparing)
 • Sjablonen (POP, beoordelingsformulier)

Ondernemingsraad / Medezeggenschap

 • Oprichten van een OR of een Personeelsvertegenwoordiging
 • Samenwerking onderneming en medezeggenschap
 • Opstellen adviesaanvragen en/of instemmingsverzoeken o.g.v. de WOR
 • Bijwonen overlegvergadering en praktisch advies
 • Opstellen OR reglement of PvT reglement

HRM small company

 • HRM deskundigheid op maat voor uw organisatie
 • Een vast aanspreekpunt op afstand of (periodiek) in huis
 • Pragmatische en praktisch wijze van ontwikkeling, actualisering en/of uitvoering van personeelsbeleid en HR-instrumenten

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media