WAB – WW premiedifferentiatie

Per 1 januari 2020 gaan de regels voor de WW-premiedifferentiatie wijzigen. Het huidige sectorstelsel voor de WW wordt opgeheven. Het sectorstelsel voor de ZW/WIA blijft wel bestaan. De wijziging wordt volledig gefinancierd vanuit het Algemeen...

Lees meer

Slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Bij een arbeidsongeschikte werknemer dient de werkgever gedurende 2 jaar het loon door te betalen. Na deze twee jaar ontvangt de werknemer in principe een WIA (WGA/IVA) uitkering van het UWV en stopt de loondoorbetalingsverplichting voor werkgever. Hiermee...

Lees meer

FAQ – Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vraag 1 -  Welke berekening van de transitievergoeding moet ik toepassen?Inzet beëindiging van het dienstverband in 2019, datum einde dienstverband en eindafrekening in 2020Vanaf 1 januari 2020 moet gerekend worden met de nieuwe berekening...

Lees meer

Geen automatisch verval vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee uitspraken uitgelaten over het verval van vakantiedagen.In de Nederlandse wetgeving is opgenomen dat wettelijke vakantiedagen (4x aantal werkuren per week) die niet opgenomen zijn door een werknemer, een...

Lees meer

WAB- Ketenregeling contracten met einddatum 31-12-2019

Let op met het verlengen van tijdelijke contracten die op 31-12-2019 eindigen.De ketenregeling uit de WAB maakt het mogelijk om voor een derde jaar een tijdelijk contract aan te gaan. In onze nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op deze nieuwe...

Lees meer

WAB – Wijziging regels oproepovereenkomst

Per 1 januari 2020 gaan de regels voor de oproepovereenkomst wijzigen. Heeft u te maken met oproepkrachten? Dan zijn de volgende wijzigingen voor u van belang:Als werkgever bent u verplicht de oproepkracht ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of...

Lees meer

WAB – Verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling geeft aan hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal aan een mogen worden gesloten voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.Huidige situatie – Momenteel mogen er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd worden...

Lees meer

WAB – Extra vergoeding bij cumulatiegrond

Momenteel kent de wet twee vergoedingen: de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Door de komst van de i-grond kan de rechter op ontbinding van de i-grond een extra vergoeding toekennen.Vanaf 1 januari 2020 kan de rechter naast de...

Lees meer

WAB – De cumulatiegrond (i-grond)

De WAB introduceert de komst van de i-grond. Momenteel bestaan er 8 ontslaggronden (A t/m H). Per 1 januari 2020 komt er een negende ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Lees hier wat er door deze grond wel en niet verandert.Wat verandert er wel?Huidige...

Lees meer

De HMP Mediation-aanpak

Binnen HMP zijn Simone Schasfoort en Wim Jager de mediators. HMP heeft in de loop der jaren een unieke mediation-aanpak ontwikkeld die zeer succesvol is. Wat is deze aanpak… Als de gemoederen tussen de partijen die betrokken zijn in de mediation al zodanig zijn...

Lees meer

30%- regeling buitenlandse werknemer verkort

Als werkgever mag je van de 30%-regeling gebruikmaken wanneer je een buitenlandse werknemer in dienst neemt/hebt, met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Door de 30%-regeling mag de werkgever het loon...

Lees meer

Opnieuw verhoging van het minimumloon per 1 januari 2019

1 januari 2019 is het minimumloon weer verhoogd. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder werd per 1 januari 2019: Per maand      1.615,80 euro Per week         372,90 euroPer dag            74,58 euro

Lees meer

Langer partnerverlof

Met de invoering van de WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) hebben partners per 1 januari 2019 recht op langer verlof bij de geboorte van hun kind. In 2018 had de partner recht op 2 dagen doorbetaald verlof na de bevalling. Dit is nu verlengd naar eenmaal het...

Lees meer

Verandering proces UWV voor (ex)werknemer bij ziekmelding

Per 1 januari 2019 is het proces van het UWV bij een ziekmelding van een (ex)werknemer veranderd. Lees hier wat er is veranderd. Wanneer de ziekmelding is doorgegeven aan het UWV ontvangt de (ex)werknemer een ontvangstbevestiging met een link naar een digitale...

Lees meer

Prinsjesdag: de HR- en Arbeidsrechtmaatregelen uitgelicht!

Eigenlijk had Prinsjesdag op het gebied van HR en Arbeidsrecht weinig nieuws te brengen. De zaken die zijn genoemd, waren al eerder bekend gemaakt. Maar wellicht handig om de veranderingen die er vanaf 2019 aan zitten te komen, nog even kort op een rij te...

Lees meer

Update Handhaving Wet DBA

De belastingdienst heeft een plan gepubliceerd dat gaat over de handhaving op schijnzelfstandigheid onder de wet DBA vanaf 1 juli 2018. Lees hier wat het plan precies inhoudt. Aan de ene kant wordt in het plan nieuw geïntroduceerd dat de Belastingdienst...

Lees meer

Q&A: Hoe lang blijft een officiële waarschuwing geldig?

Casus: Er heeft een incident plaatsgevonden met een werknemer en de werknemer heeft hiervoor een waarschuwing gekregen. Na een tijdje gebeurt er weer iets wat niet door de beugel kan. Hoe lang mag de waarschuwing worden gebruikt? Er bestaan geen vaste...

Lees meer

Beëindiging van een mediation

Een mediation eindigt niet per definitie door het ondertekenen van de eindovereenkomst, maar door welke manieren kan de mediation wel definitief worden beëindigd? Vanuit het werkveld is het niet altijd even duidelijk wanneer een mediation precies is...

Lees meer

Arrest tanteLouise

Kwalificatie uitwisselbare functie: de feitelijke of de papieren werkelijkheid doorslaggevend? Voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel is van belang om te weten of sprake is van een uitwisselbare functie. Bij reorganisaties waarbij arbeidsplaatsen komen te...

Lees meer

UWV Uitvoeringsregels geactualiseerd

UWV Uitvoeringsregels ontslag gewijzigd De Uitvoeringsregels bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Daarnaast zijn de Uitvoeringsregels bedoelt als naslagwerk bij een ontslagaanvraag. De Uitvoeringsregels...

Lees meer

Hittevrij i.p.v. ijsvrij

Hittevrij i.p.v. ijsvrij? De zomervakantie is officieel van start en de temperaturen sluiten zich daar goed bij aan. En als we de weersvoorspellingen mogen geloven, blijft het de komende tijd flink warm. Er wordt zelfs gesproken over het verbreken van warmte records....

Lees meer

Nieuwe AVG wetgeving

Op 25 mei 2018 is het zover, dan dient u te voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om u hierbij te helpen heeft Hunter Management Partners twee informatieve checklists samengesteld. Een algemene...

Lees meer

De mens en organisatieverandering

Binnen elke organisatie is een organisatie-indeling en organisatiestructuur terug te vinden. Door zowel interne en externe invloeden zijn organisaties genoodzaakt te veranderen. De organisatieverandering kent zowel een rationele rol als een emotionele rol:...

Lees meer

Simone vennoot HMP

Simone Schasfoort-Smeijer is naast Wim Jager sinds dit jaar vennoot van HMP. Simone zette al enkele jaren samen met Wim de koers uit van ons bureau en dit is nu ook geformaliseerd door mede eigenaar te worden. Wim: “Simone is al jaren ‘partner’ van HMP en...

Lees meer

Wat is er veranderd per 1 juli 2018?

Opnieuw verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 1 juli 2018 ging het minimumloon weer omhoog. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder werd per 1 juli 2018: Per maand          1.594,20 euro Per week             367,90 euro...

Lees meer

Wat mag wel en wat mag niet binnen de AVG?

De meest gestelde vragen beantwoord! Dient u als werkgever voor alle verwerkingen van persoonsgegevens van personeel toestemming te vragen? Veel van de verwerkingen van personeelsgegevens mag en moet u als werkgever op grond van een wettelijke verplichting...

Lees meer

Privacywetgeving AVG: Hoe HMP omgaat met uw gegevens.

Hunter Management Partners (HMP) is het advies- én realisatiebureau dat gespecialiseerd is in vraagstukken op het gebied van Verandermanagement, Organisatie heroriëntatie, HR, Arbeidsrecht en Mediation. HMP is niet alleen de professionele consultant voor...

Lees meer

Factsheet interne Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Alle regels omtrent de functie van de FG op een rij. Wist u bijvoorbeeld dat de FG ontslagbescherming geniet? De FG mag intern aangesteld worden; De FG is privacy adviseur en intern controleur; De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste...

Lees meer

De AVG: het is bijna zover!

Op 25 mei 2018 is het zover, dan dient u te voldoen aan de vernieuwde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   Om het beschermingsniveau van persoonsgegevens te verhogen gaan er voor u als ondernemer meer verplichtingen...

Lees meer

HMP heeft er een nieuwe collega bij!

Sinds 1 april 2018 is Vera Verlooij werkzaam bij HMP. Vera is afgestudeerd in privaatrecht. Per 1 april is Vera gestart als Junior Partner / Jurist bij HMP. Vera heeft ruime ervaring in het adviseren van klanten op HR– en  Juridisch gebied en heeft zich...

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in balans

Zoals in het artikel: Wordt ontslag makkelijker?  al is besproken wil Minister Koolmees (Sociale Zaken) aan de ene kant werkenden meer zekerheid geven en aan de andere kant flexwerken behouden. Door middel van de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) moet het...

Lees meer

Wordt ontslag makkelijker?

De voornemens uit het Regeerakkoord lijken meer concreet vorm te krijgen! Dit blijkt uit het concept wetsvoorstel van Minister Koolmees (Sociale Zaken) dat 9 april 2018 openbaar is geworden. Minister Koolmees wil werkgevers een extra mogelijkheid geven om...

Lees meer

Verandering duur verlof bij zwangerschap meerling

Voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling verandert de duur van het zwangerschapsverlof én het bevallingsverlof. De duur van het totale verlof was 16 weken en is per 1 april 2018 minimaal 20 weken geworden.   Het meerlingenverlof kan vanaf 1...

Lees meer

Uitvoeringsregels UWV gewijzigd

Ontslagaanvraag arbeidsongeschikte werknemer wordt op voorhand niet in behandeling genomen in plaats van het niet mogen inzetten van de verleende ontslagvergunning als werknemer dan nog steeds arbeidsongeschikt is.   Hunter Management Partners (HMP)...

Lees meer

HMP en MKB Advies Partners

Hunter Management Partners is met ingang van 1 januari 2018 een strategische samenwerking aangegaan met MKB Advies Partners. HMP gaat exclusief alle adviesdiensten voor MKB Advies Partners verlenen op het gebied van HRM, arbeidsrecht en verandermanagement....

Lees meer

Wetswijzigingen januari 2018

1 januari 2018… de jaarwisseling, al een hele verandering op zich. Maar per 1 januari 2018 verandert er nog veel meer.   Ontvangen premiekorting wordt eenvoudiger Per 1 januari 2018 wordt het voor een werkgever eenvoudiger om een premiekorting te...

Lees meer

Sollicitatieplicht bij WW

Jonger dan 64 jaar en werkloos? Deze oudere werklozen hadden altijd te maken met een sollicitatieplicht. Het UWV hanteert namelijk als uitgangspunt dat iedere werkloze moet solliciteren, ongeacht de leeftijd.   Bij een leeftijd van ouder dan 64 jaar...

Lees meer

Het nieuwe regeerakkoord: hoe staat het er nu mee?

10 oktober 2017 werd het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. Toen informeerden wij u al over de wijzigingen, in het bijzonder op arbeidsrechtelijk vlak.   Het nieuwe kabinet heeft plannen om de WWZ (wet werk en zekerheid) op...

Lees meer

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven...

Lees meer

Pro-organiseren: de verandering is blijvend!

De media heeft er de afgelopen week vol van gestaan… Amazon, de Amerikaanse webgigant, die zich in de levensmiddelen stort met de koop van Whole Foods. Dit zorgt voor grote commotie in de supermarktbranche. Niet alleen heeft dit effect in Amerika, maar als gevolg...

Lees meer

Let op: minimumloon wijzigt per 1 juli 2017!

Het minimumloon wijzigt per 1 juli, daarnaast wijzigen de nodige regels omtrent het jeugdloon. Onderstaand het overzicht: in euro’s, exclusief vakantietoeslag) Maand Week Dag vanaf 22 jaar € 1.578,00 € 364,15 € 72,83 21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41 20 jaar €...

Lees meer

Nieuwe Arbowetgeving per 1 juli 2017

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 ingaat. In de nieuwe wetgeving verandert de rol van de preventiemedewerker, de arbo-arts en de rol van de medezeggenschap. Omdat dit veel veranderingen zijn is het belangrijk...

Lees meer

HMP heeft er weer een Mediator bij!

2016 heeft voor Simone in het teken gestaan van Mediation, met een MfN-registratie tot gevolg! Wat is Mediation nou eigenlijk en waarom is het in het leven geroepen? Al honderden jaren terug bestonden in Nederland ‘De Leidse Vredemakers’. Zij behandelden zaken voordat...

Lees meer

Transitievergoeding norm bij Sociaal Plan

Een recente uitspraak van de Ondernemingskamer (zaaknummer: 200.210.285/01 OK) luidt het definitieve einde van de kantonrechtersformule bij beëindigingsregelingen in. De kamer behandelde een zaak waarin een onderneming in het bepalen van de beëindigingsvergoeding...

Lees meer

Management Drives in de praktijk

Bij de nieuwe veranderaanpak die HMP voorstaat, maken we ook met enige regelmaat gebruik van het ‘instrument’ Management Drives. Dit geeft inzicht in de drijfveren van mensen. Deze drijfveren voorspellen het gedrag van mensen. Management Drives kan daarmee worden...

Lees meer

Handhaving DBA opnieuw opgeschort

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), zeg maar de opvolger van de VAR-verklaring, wordt opgeschort tot tenminste 1 juli 2018. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes besloten. Komt van uitstel, afstel? Zal het überhaupt nog...

Lees meer

Wat te dragen tijdens de warme zomerdagen op de werkvloer?

Elk jaar komt het weer ter sprake: Wat kan wel en wat kan niet qua kleding op het werk op warme dagen? Zeker in een week als deze, met temperaturen boven de dertig graden, zullen er werknemers zijn die het liefst op slippers en met een korte broek naar het werk komen....

Lees meer

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media