Organisatieverandering

Veranderingen realiseren die echt werken!

Wij hebben de expertise voor het – op praktische wijze -ontwerpen, realiseren en borgen van organisatiewijzigingen vanuit HR perspectief.

Wij doen dit vanuit een holistische benadering van alle organisatiedelen om HR management zo effectief mogelijk te laten zijn in alle facetten van de organisatie. Hierbij doet de omvang van uw organisatie niet ter zake.

Het is een ware uitdaging uw organisatie zodanig flexibel in te richten dat deze blijft voldoen aan de eisen van de markt en dus de snelheid en complexiteit van de veranderingen kan bijhouden. Onze vraag is om naast uw huidige organisatie te gaan staan. Met de kennis en strategie van nu en uw toekomstvisie, ten aanzien van de markt, wet- en regelgeving, technologie, e.d. gaan wij samen met u uw organisatie opnieuw ontwerpen, rekening houdend met de gewenste wendbaarheid en flexibiliteit. Zo komen we tot een toekomstbestendige organisatiestrategie.

Een nieuwe organisatiestrategie kan ook aanleiding geven tot een reorganisatie. Reorganiseren is vaak een beladen woord, maar in feite is het niets anders dan zaken op een andere manier organiseren. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij gedurende de reorganisatie niet alleen als consultant zullen optreden, maar ook de daadwerkelijke uitvoering op ons nemen. Met elkaar komen we tot het gewenste resultaat! Realising change!

Tot slot valt onder organisatieverandering ook overname en fusie. Een essentieel – maar vaak vergeten – onderdeel hierbij is het uitvoeren van een HR due diligence. Wij kunnen u in dit traject bij staan door het van A tot Z uitvoeren van een HR due diligence. Of een overname slaagt is namelijk voor een groot gedeelte afhankelijk van het personeel. Om die reden moet een HR due diligence zeker niet worden onderschat.