De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 79.000 bruto (2018). Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 79.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Berekening van aantal dienstjaren: Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van uw arbeidsovereenkomst.

Hoofdregel berekening dienstjaren: De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

In dienst voor uw 18e berekenen dienstjaren: Bent u in dienst getreden voordat u 18 werd? Dan tellen de maanden voor de leeftijd van 18 jaar waarin u gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Overgangsregeling berekening dienstjaren: Er is een overgangsregeling die geldt voor de volgende situaties:

 • Einde vaste arbeidsovereenkomst
  Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015? Dan tellen ze – in afwijking van de hoofdregel – alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal 3 maanden. Of een andere termijn die gold op basis van de cao.
 • Einde tijdelijke arbeidsovereenkomst
  Is er sprake van voorafgaande contracten die elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012? Dan tellen ze – in afwijking van de hoofdregel – alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van maximaal 3 maanden. Of een andere termijn die gold op basis van de cao.
  Dienstjaren bij tijdelijke contracten: Heeft u opvolgende (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten bij uw eigen werkgever of opvolgende werkgevers gehad? Dan worden deze arbeidsovereenkomsten voor de berekening van het aantal dienstjaren opgeteld. Tussen de overeenkomsten mogen maximaal 6 maanden liggen.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding als ik 50 jaar of ouder ben?

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding als u aan de voorwaarden voldoet. Dit heet de transitievergoeding. Als u 50 of ouder bent bij ontslag kan het zijn dat uw vergoeding hoger is. De hogere vergoeding voor 50-plussers is een tijdelijke regel die tot 2020 geldt.

Voorwaarden transitievergoeding 50-plusser: U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de transitievergoeding voor 50-plussers in aanmerking te komen:

 • U bent op het moment van ontslag 50 jaar of ouder;
 • U bent op het moment van ontslag minstens 10 jaar in dienst geweest;
 • Uw werkgever had gemiddeld minimaal 25 werknemers in dienst (tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagprocedure is gestart). Hierbij tellen payrollmedewerkers mee.

De transitievergoeding voor ontslagen werknemers van 50 jaar of ouder is tijdelijk en geldt tot 2020.

Berekenen hoogte transitievergoeding 50-plusser:

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren (periode van 6 maanden). De vergoeding is maximaal een bruto jaarsalaris. Of maximaal € 79.000 bruto (per 1 jan 2018) als uw bruto jaarsalaris lager is dan € 79.000.

Transitievergoeding berekenen

Hoofdregel berekenen transitievergoeding:

U krijgt:
1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst.
1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Rekenregel vanaf uw 50e:

U krijgt 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf uw 50e. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat u 50 bent geworden.

Wij zorgen voor de exacte berekening en beantwoorden in uw specifieke situatie onderstaande vragen.

 • Hoe bereken ik de transitievergoeding?
 • Wat is de hoogte van de transitievergoeding?
 • Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?
 • Is de overgangsregeling van toepassing?
 • Wat houdt de overgangsregeling precies in?

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media