DISCLAIMER

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Hunter Management Partners B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verstrekte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Hunter Management Partners B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website, de rekenmodules op deze website  en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen bij Hunter Management Partners B.V.. Evenmin kan Hunter Management Partners B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Hunter Management Partners B.V. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze wordt geacht kennis te hebben genomen van het bovenstaande.