Nieuws

Wet Bescherming Klokkenluiders

In februari van 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) in werking getreden. Melders van misstanden zouden hierdoor beter moeten worden beschermd dan daarvoor (onder de Wet Huis voor de klokkenluiders). Werkgevers met 50 tot 250 werknemers hebben tot 17 december 2023 om hun interne...

Lees meer

Q&A de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan voor de medezeggenschap in het bedrijf. De OR bestaat uit medewerkers van het bedrijf en komt op voor de belangen van het personeel in een organisatie. Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een OR te hebben. In deze Q&A...

Lees meer

Verplichte CO2-registratie uitgesteld

Bestaat jouw organisatie uit minimaal 100 werknemers? Let dan goed op! Vanaf 1 juli 2024 ben je namelijk verplicht om jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van jouw werknemers. Het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit zou ingaan op 1 januari...

Lees meer

Q&A de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan voor de medezeggenschap in het bedrijf. De OR bestaat uit medewerkers van het bedrijf en komt...

Lees meer