Wet Bescherming Klokkenluiders

Wet Bescherming Klokkenluiders

In februari van 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) in werking getreden. Melders van misstanden zouden hierdoor beter moeten worden beschermd dan daarvoor (onder de Wet Huis voor de klokkenluiders). Werkgevers met 50 tot 250 werknemers hebben tot 17...
Q&A Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Q&A Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

De Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (hierna: VPO) is er onder andere voor werknemers die melding willen maken of een klacht hebben over ongewenst gedrag op de werkplek. VPO’s kunnen jou en jouw werknemers helpen bij vraagstukken omtrent ongewenst gedrag....
Prinsjesdag 2023: De highlights voor werkgevers!

Prinsjesdag 2023: De highlights voor werkgevers!

Afgelopen dinsdag (19 september) was het Prinsjesdag! De Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2024 zijn gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Lees hieronder de belangrijkste zaken voor jou als werkgever! Wettelijk minimumloon per uur Per 1 januari...
Oude rekenmethode CBS leidt tot hoge kosten bij werkgevers

Oude rekenmethode CBS leidt tot hoge kosten bij werkgevers

Per juni 2023 is het CBS overgestapt op een nieuwe rekenmethode voor het ramen van de consumentenprijsindex (CPI). Door deze nieuwe methode wordt er in het weergeven van de inflatie rekening gehouden met de energieprijzen. In de oude methode werden alleen nieuwe...