ONS NIEUWS

Wat kunnen onze Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen voor jou betekenen?

Een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (hierna: VPO) is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor werknemers die ongewenste gedragingen ervaren op de werkvloer. De VPO kan een luisterend oor bieden, helpen met de-escaleren en meedenken over mogelijke oplossingen. In dit artikel komt aan bod wat het verschil is tussen een interne en een externe VPO en hoe de dienstverlening van een VPO kan worden samengevat.

De interne en externe VPO

Er is een onderscheid te maken tussen interne en externe VPO’s. Je kan een medewerker in jouw organisatie aanstellen als interne VPO. Die rol kunnen zij bijvoorbeeld naast de reeds bestaande eigen functie invullen. Een VPO moet echter autonoom, vertrouwelijk en zorgvuldig kunnen functioneren. Daar zit nog wel eens wat wrijving bij het aanstellen van een interne VPO, zeker als bijvoorbeeld een leidinggevende wordt aangesteld als VPO of als de VPO nu juist de persoon is waar een probleem mee is ontstaan. Daarom kiezen veel werkgevers ervoor om een externe VPO in te huren. Deze persoon is niet bij jou in dienst en vervult dus voor jouw organisatie alleen de rol van VPO. Doordat de externe VPO geen directe functie heeft binnen jouw organisatie, kan deze persoon veel onafhankelijker werknemers ondersteunen en veel eenvoudiger een objectieve houding aannemen.

Kies je ervoor om naast jouw interne VPO nog een externe VPO aan te haken, dan geef je de werknemer de mogelijkheid om te kiezen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om een onafhankelijke blik te laten werpen op het beleid rondom kwesties van ongewenst gedrag. HMP heeft gecertificeerde VPO’s (zowel man als vrouw) die als externe VPO ingehuurd kunnen worden om jou en je personeel bij te staan in situaties van ongewenst gedrag.

Dienstverlening

Een VPO – dus ook de VPO’s van HMP – heeft samengevat 3 kerntaken waarmee wij jouw organisatie en jouw personeel kunnen ondersteunen:

1) De supportfunctie
De VPO houdt zich bezig met het opvangen en begeleiden van werknemers die last hebben van ongewenste gedragingen. Onder ongewenste gedragingen kunnen onder andere worden verstaan:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie
  • Geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Andere vormen van onjuiste bejegening

De VPO verstrekt informatie omtrent relevant beleid van de organisatie, informeert de melder over de mogelijke vervolgstappen en daar waar nodig wordt ondersteuning geboden. Zo kan een melder het bijvoorbeeld als prettig ervaren om het gesprek aan te gaan met zijn of haar leidinggevende over een probleem. De VPO kan indien gewenst de melder ondersteunen bij het gesprek, wat natuurlijk niet betekent dat de VPO het gesprek voor de medewerker gaat voeren. Daarnaast kan de VPO bijvoorbeeld een rol spelen in nazorg en het begeleiden van de melder tijdens een ingesteld onderzoek.

2) De voorlichtingsfunctie
De VPO heeft tevens als taak het voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de VPO. Zo leren werknemers met welke problemen ze naar de VPO kunnen toestappen en hoe ze de VPO kunnen vinden. Over de vormgeving van de voorlichtingsfunctie zal worden overlegd met het management of bestuur van jouw organisatie, zodat dit past bij jullie wens en de bedrijfscultuur.

3) De Signaalfunctie
Daarnaast is de VPO desgewenst verantwoordelijk voor het aanleveren van een jaarverslag aan het management of bestuur van de organisatie. Hierin worden de bevindingen over het afgelopen jaar vermeld (uiteraard zonder vertrouwelijkheid te schenden), waardoor jouw organisatie inzicht krijgt in de aard en omvang van de ongewenste gedragingen. De VPO krijgt signalen uit de organisatie, aan de hand waarvan het management of het bestuur vervolgens adviezen zal krijgen van de VPO.

Onze unieke propositie

HMP en de organisatie gaan met elkaar een overeenkomst aan waarin HMP garant staat voor het beschikbaar stellen en hebben van een vakkundig opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersoon. Op een laagdrempelige manier vormen wij een direct aanspreekpunt voor jouw werknemers. HMP biedt je de mogelijkheid om intern te communiceren dat jouw organisatie beschikt over een gecertificeerde ‘externe vertrouwenspersoon’, zonder dat je op voorhand kosten moet maken. Op het moment dat door een werknemer van de vertrouwenspersoon gebruik wordt gemaakt, brengt HMP de benodigde uren in rekening.

Zou je eens vrijblijvend willen sparren over het inzetten van een externe VPO binnen jouw organisatie? Neem dan vooral contact op met Lois Belo via:📞 06 – 82 53 06 06 / 📧 l.belo@hmp.nl

Disclaimer

De informatie in dit artikel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie. Wij raden dan ook aan om contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat je handelt of een beslissing neemt. HMP sluit elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit artikel uit en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht