Vertrouwenspersoon

Een veilige werkplek is een groot goed! Ongewenste omgangsvormen op het werk kunnen een groot effect hebben op een organisatie. Bovendien is het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving een wettelijke verplichting voor elke werkgever. Een onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

HMP als jouw externe vertrouwenspersoon

HMP als jouw externe vertrouwens-persoon

Steeds meer organisaties hebben een interne vertrouwenspersoon. Echter, om volledig onafhankelijk klachten te kunnen melden is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon sterk aan te bevelen. De vertrouwenspersonen van HMP richten zich op zaken met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, waaronder ongewenste omgangsvormen:

 

  • Pesten
  • (Seksuele) intimidatie
  • Discriminatie
  • Agressie
  • Geweld

Unieke Propositie

HMP en de organisatie gaan met elkaar een overeenkomst aan waarin HMP garant staat voor het beschikbaar stellen en hebben van een vakkundig opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersoon. Op een laagdrempelige manier vormen wij een direct aanspreekpunt voor de werknemers. HMP biedt de werkgever de mogelijkheid om intern te communiceren dat de organisatie beschikt over een gecertificeerde ‘externe vertrouwenspersoon’, zonder dat de werkgever op voorhand kosten moet maken. Op het moment dat door een werknemer van de vertrouwenspersoon gebruik wordt gemaakt, brengt HMP de benodigde uren in rekening.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

In het algemeen biedt een externe vertrouwenspersoon een extra mate van geloofwaardigheid, objectiviteit en expertise. Het is een waardevolle investering in de algehele welbevinden en integriteit van een organisatie.

Onafhankelijkheid:
Een externe vertrouwenspersoon is volledig onafhankelijk van de organisatie, waardoor werknemers zich vrijer voelen om hun zorgen te uiten.

Vertrouwelijkheid:
Een externe vertrouwenspersoon biedt vertrouwelijkheid.

Expertise en ervaring:
De vertrouwenspersonen van HMP zijn deskundige en gecertificeerde professionals met ervaring in complexe werkgerelateerde conflicten, hebben kennis van ethiek en ervaring met het omgaan met gevoelige kwesties. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van Arbeidsrecht.

Toegankelijkheid:
Omdat wij als externe vertrouwenspersonen buiten de organisatie opereren, zijn wij gemakkelijker toegankelijk voor werknemers. Dit kan de drempel verlagen voor mensen om hulp te zoeken.

Preventie:
Wij zijn niet alleen reactief, maar kunnen ook preventieve maatregelen voorstellen om toekomstige problemen te voorkomen. Wij bieden waardevolle inzichten die de algehele werkomgeving kunnen verbeteren.

Versterking van de bedrijfscultuur:
Het hebben van een externe vertrouwenspersoon benadrukt de toewijding van een organisatie aan een gezonde, respectvolle en open bedrijfscultuur. Dit kan een positieve invloed hebben op de reputatie van de organisatie en aantrekkingskracht voor talent.

Wil je meer weten over hoe een vertrouwenspersoon jouw organisatie kan versterken en beschermen? Aarzel niet om contact op te nemen met Lois Belo. Samen kunnen we bouwen aan een nog betere werkplek voor jouw werknemers en een succesvollere toekomst voor de organisatie!

Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar volgens een weloverwogen werkwijze

Stap 1: Luisteren en begrijpen: Wij luisteren actief naar jouw verhaal. We nemen de tijd om de situatie volledig te begrijpen en te doorgronden.

Stap 2: Ondersteuning en advies: Na het begrijpen van jouw situatie bieden we gerichte ondersteuning en advies. Of het nu gaat om conflictbemiddeling, emotionele steun of praktische stappen om het probleem aan te pakken, wij zijn er om je te begeleiden.

Stap 3: Keuzes en acties: Samen met jou bespreken we mogelijke keuzes en acties. We helpen je om weloverwogen beslissingen te nemen en stappen te ondernemen om het probleem aan te pakken.

Stap 4: Opvolging en evaluatie: Onze betrokkenheid houdt niet op na het eerste gesprek. We blijven in contact en volgen de voortgang van de genomen stappen. Indien nodig passen we de aanpak aan om ervoor te zorgen dat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Het begint met beleid

Bij HMP begrijpen we dat het creëren van een respectvolle en veilige werkomgeving cruciaal is voor elke organisatie. Daarom helpen we organisaties graag bij het opstellen van:

  • Een beleid rondom ongewenste omgangsvormen;
  • Een gedragscode;
  • Een klachtenregeling.

Onze experts werken samen met jou om een beleid op maat te ontwikkelen dat niet alleen voldoet aan de wetgeving, maar ook de normen en waarden van jouw organisatie weerspiegelt.

Wij zijn er voor werknemer én werkgever…

Naast onze taak in het opvangen en ondersteunen van een melder, besteden we ook aandacht aan voorlichting en preventie en adviseren wij de organisatie.

De vertrouwenspersonen van HMP zetten zich in om de organisatie bewust te maken van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en deze te voorkomen. Als jouw vertrouwenspersoon bieden we niet alleen ondersteuning na een melding, maar spelen we ook een actieve rol in preventie. Onze voorlichtingsdiensten helpen werknemers en leidinggevenden om te begrijpen wat acceptabel gedrag is, hoe ze signalen kunnen herkennen en hoe ze kunnen bijdragen aan een respectvolle werkomgeving.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Soms is het nodig om een (extern) onderzoek te laten uitvoeren na een melding en/of vermoeden van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersonen van HMP zijn ook in te zetten als lid of onafhankelijk voorzitter van een (externe) klachtencommissie. Wij staan klaar om het onderzoekstraject te (bege)leiden en met concrete resultaten te komen.

Gecertificeerd

De vertrouwenspersonen van HMP zijn deskundig en ervaren en gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
Gerelateerde artikelen