Mediation

Mediation is een effectieve manier in het geval van een geschil tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Als neutrale derde partij helpen onze mediators de partijen om hun standpunten en belangen te begrijpen en te communiceren, om vervolgens samen te werken aan een oplossing. Onze ervaren mediators zetten zich in om een veilige en vertrouwelijke omgeving te creëren waarin alle partijen zich gehoord en begrepen voelen.

Gespecialiseerd in Mediation

Gespecialiseerd in mediation

Binnen een directie-, managementteam of op een afdeling kunnen de spanningen soms hoog oplopen. Belangen lopen uiteen, de communicatie binnen de organisatie verloopt stroef of het vertrouwen tussen leidinggevende en werknemer heeft een deuk opgelopen.

In een dergelijke situatie kan het goed zijn om afstand te nemen en kan het inschakelen van een onafhankelijke ‘derde’, een mediator, een oplossing bieden.

 

Gediplomeerd en geregistreerd

Wij streven ernaar dat onder professionele begeleiding van een gediplomeerde en/of geregistreerde mediator het geschil tot handelbare proporties terug wordt gebracht en er een oplossing komt die voor beide partijen acceptabel is.

HMP hanteert bij mediation een duidelijke aanpak. In de eerste gezamenlijke mediation komen we tot de kern van de zaak; de oorzaak van de problematiek. De partijen krijgen vervolgens 2 vragen mee: (1) wat verwacht je van de andere partijen om tot een oplossing te komen? (2) wat is jouw concrete bijdrage in de oplossing

Tijdens de tweede mediation geven beide partijen antwoord op deze vragen. Liggen de antwoorden dicht bij elkaar (zijn ze overbrugbaar) dan worden bindende en werkbare afspraken gemaakt om het gewenste resultaat te realiseren. Indien de antwoorden van beide partijen mijlen ver uit elkaar liggen, dan wordt de mediation omgezet in een exit-mediation.

Met twee mediationbijeenkomsten is de richting voor beide partijen duidelijk en wordt een eventuele derde mediation gebruikt om tot een oplossing c.q. concrete afspraken te komen.

 

Boardroom mediation

De complexiteit waar organisaties heden ten dage mee te maken hebben stelt stevige eisen aan de directie en uw managementteam. In dit krachtenveld waar kwaliteit van de onderlinge samenwerking, dienstverlening, klantgerichtheid, communicatie en financiën een prominente rol spelen, is het belangrijk uw hoofd koel te houden en er zorg voor te dragen dat uw organisatie in topconditie is.

Boardroom mediation zorgt dat de organisatiedoelstellingen, indien deze botsen met de persoonlijke drijfveren van directie en MT-leden, weer met elkaar op één lijn komen.

Scoren doe je niet alleen maar in teamverband

Wij realiseren, samen met u, dat uw team heldere besluiten neemt op basis van duidelijke doelstellingen. Onze expertise leidt er toe dat de individuele leden van het team hun verantwoordelijkheid weer nemen en zij constructief bijdragen aan het team. Waar dit onverhoopt niet lukt, resulteert boardroom mediation in exit-mediation.

Boardroom mediation is er op gericht uw directie-, management-, en afdelingsteam in topconditie te brengen. Met andere woorden: uw team is weer toegerust om de organisatie te managen. Ook al heeft u de beste specialisten op hun vakgebieden; ‘scoren doe je niet alleen, maar in teamverband’.

Wilt u meer informatie over Boardroom mediation? Neem contact op met Wim Jager via 06 51 176 001 / w.jager@hmp.nl. Als gediplomeerd boardroom mediator staat hij u graag bij.

Het Nederlandse Rode Kruis

Geweldig dat we met jullie kunnen en mogen samenwerken: altijd op een
hele professionele, integer, pragmatisch, no-nonsense en goede manier.”

Edwin van Gerwen
Manager P&O