Mediation

Binnen een directie-, managementteam of op een afdeling kunnen de spanningen soms hoog oplopen. Belangen lopen uiteen, de communicatie binnen de organisatie verloopt stroef of het vertrouwen tussen leidinggevende en werknemer heeft een deuk opgelopen. Afstand nemen van de situatie kan in een dergelijk geval goed zijn en daarmee inschakeling van een onafhankelijke ‘derde’ een oplossing. Een mediator. HMP streeft er naar dat onder professionele begeleiding van een gediplomeerde en/of gecertificeerd mediator het geschil tot handelbare proporties terug wordt gebracht en daarmee tot een oplossing wordt gekomen die voor beide partijen acceptabel is. Voorafgaand aan het traject wordt een mediationovereenkomst opgesteld. De uitkomst van de mediation wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waar beide partijen aan gehouden zijn.

Simone staat u als geregistreerde MfN-Mediator graag bij in de begeleiding om in een conflict door middel van mediation mogelijke oplossingen te vinden!

“Door middel van Boardroom mediation combineert HMP de organisatiedoelstellingen met persoonlijke drijfveren”

Wim Jager is gediplomeerd mediator en heeft ruime ervaring in mediation tussen leidinggevende en werknemer, alsmede tussen directie en managementteamleden (Boardroom Mediation)

Boardroom Mediation

De complexiteit waar organisaties heden ten dagen mee te maken hebben stellen stevige eisen aan de directie en uw managementteam. In dit krachtenveld waar kwaliteit van de onderlinge samenwerking, dienstverlening, klantgerichtheid, communicatie en financiën een prominente rol spelen, is het belangrijk uw hoofd koel te houden en er voor zorg te dragen dat uw organisatie in topconditie is.

Boardroom mediation zorgt dat de organisatiedoelstellingen, indien deze botsen met de persoonlijke drijfveren van directie en MT-leden, deze beide weer met elkaar op één lijn komen. Dit slecht barrières en leidt tot pro-activiteit in uw team. HMP realiseert met u dat uw team heldere besluiten neemt op basis van duidelijke doelstellingen. Onze expertise is dat uw team bereikt dat de individuele leden van het team hun verantwoordelijkheid nemen en zij constructief bijdragen aan het team. Waar dit onverhoopt niet lukt, resulteert boardroom mediation in exit-mediation.

Boardroom mediation is er op gericht uw directie-, management-, en afdelingsteam in topconditie te brengen. Met andere woorden: uw team is weer toegerust om de organisatie te managen. Ook al heeft u de beste specialisten op hun vakgebieden; ‘scoren doe je niet alleen, maar in teamverband’.

 

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media