HR due diligence

Als het gaat om een bedrijfsovername of fusie, is het cruciaal om goed inzicht te hebben in de personeelszaken en HR-processen van de betrokken bedrijven. Onze HR due diligence diensten zijn ontworpen om de personele- en arbeidsvoorwaardelijke aspecten in kaart te brengen en te analyseren. Een zorgvuldige HR due diligence draagt bij aan een optimale integratie van twee (personele) organisaties.

Overname of fusie

Overname of fusie

Bij een overname of fusie hoort een zorgvuldige doorlichting van het bedrijf. De doorlichting brengt de mogelijke risico’s verbonden aan de overname van het bedrijf in kaart. Vaak wordt bij deze due diligence alleen gekeken naar het financiële gedeelte, maar een HR due diligence is net zo belangrijk. Of een overname slaagt is namelijk voor een groot gedeelte afhankelijk van het personeel.

Met behulp van een HR due diligence brengen wij voor u in kaart in hoeverre personele- en arbeidsvoorwaardelijke aspecten risicovol kunnen zijn. De praktijk leert dat een adequate HR due diligence ervoor zorgt dat het afbreukrisico van de fusie of overname significant wordt verlaagd. De HR due diligence draagt bij aan een zo optimaal mogelijke integratie van twee (personele) organisaties.

 

ONZE WERKWIJZE

Aan de hand van een uitgebreide, maar praktische vragenlijst voert HMP de HR due diligence uit in circa 2 tot 4 dagen op locatie. U wordt hierna snel op de hoogte gebracht van de uitkomsten.

Wilt u meer weten over HR due diligence? Bel 085 – 0492444 of stuur ons een e-mail hmp@hmp.nl.

Wij zijn in dit verandertraject de kritische vragensteller en dagen u uit. In plaats van verbouwen, gaan we nieuwbouwen! Samen ontwerpen wij uw optimale organisatie waarbij wij rekening houden met de gewenste wendbaarheid en flexibiliteit.

Dutch Seafood Company

De afgelopen 10 jaar hebben we hele leuke, maar af en toe ook
vervelende en trieste dingen gedaan. Het was professioneel en we hebben
prettig gewerkt.

André van der Padt