Reorganiseren

Reorganiseren is vaak een beladen woord, maar in feite is het niets anders dan zaken op een andere manier organiseren. Reorganiseren kan nodig zijn om de efficiëntie te verbeteren, kosten te besparen of de strategische doelstellingen van de organisatie te behalen. Wij helpen je bij het identificeren van de knelpunten in jouw organisatie, het ontwikkelen van een toekomstbestendig plan en de uitvoering daarvan.

Juridische hulp bij reorganiseren

Juridische hulp bij reorganiseren

Verschillende situaties kunnen aanleiding geven tot het reorganiseren van uw organisatie. Reorganiseren met als uitgangspunt kostenreductie en/of efficiencyverbetering. Dit is onder andere van toepassing bij fusies, overnames, bedrijfssluitingen en –verhuizingen, inkrimpingen of uitbreidingen. Daarnaast kan een reorganisatie het gevolg zijn van uw nieuwe organisatiestrategie.

Reorganiseren is vaak een beladen woord, maar in feite is het niets anders dan zaken op een andere manier organiseren.

Reorganiseren om bedrijfseconomische redenen?

Wanneer u om bedrijfseconomische redenen moet reorganiseren zult u diverse vragen beantwoord willen hebben. Wie mag u wel en wie mag u niet ontslaan? Mag u zelf selecteren bij ontslag? Dient u de vakbonden in te lichten en een sociaal plan op te stellen? Hoe gaat u om met de OR bij een reorganisatie?

HMP is autoriteit als het gaat om het snel en succesvol realiseren van kleine en grote reorganisaties.  Wij zijn dé partner die u op professionele wijze in alle fasen van het verandertraject scherp houdt én zorgt dat u de focus op uw lopende business niet verliest!

Onze werkwijze:

wij onderscheiden de volgende fasen… 

HMP treedt niet alleen op als consultant, maar neemt ook de uitvoering op zich en zorgt dat de reorganisatie het gewenste resultaat heeft.

Fase 1: Intake
Wij horen wat uw doel is en bepalen of wij succesvol de gewenste verandering bij uw organisatie kunnen doorvoeren én of er een match is tussen u en onze adviseurs.

Fase 2: Analyse
Doorlichten van personele organisatie, onderbouwen van noodzaak en omvang van de reorganisatie, de financiële analyse, contouren van het communicatieplan e.d.

Fase 3: Advies
Op welke wijze kan de verandering succesvol worden doorgevoerd. Wanneer welke stappen ondernemen richting management, personeel, OR, vakorganisaties en eventuele overige stakeholders.

Fase 4: Realisatie
Communicatie: Inlichten van alle betrokken partijen, opstellen van persberichten, Q&A voor het management, presentaties voor de medewerkers, e.d.
Controle: Volgens een strakke projectorganisatie alle op de verandering van toepassing zijnde processen volgen en waar nodig bijsturen, onderhandelen met vakorganisaties over Sociaal Plan (afgrendelen van kosten en risico’s), continue bewaking of beoogd resultaat wordt gehaald, ongewenst verloop tegengaan.
Uitvoering: Wij nemen alle of een deel van de uitvoerende werkzaamheden op ons en/of focussen ons op het projectmanagement.

Kwaliteit staat voorop

Wij zorgen voor frequente (tussentijdse) evaluaties, sturen bij waar nodig en zetten ‘de puntjes op de ‘i’. Dat wil zeggen, wij signaleren vroegtijdig terugval in de oude patronen en zorgen voor focus op de nieuwe organisatie.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij komen graag bij u langs voor een intake. Bel 085 – 0492444 of stuur ons een e-mail hmp@hmp.nl.

Bakkerij de Paauw
“Dankzij HMP als partner aan onze zijde hebben we op een passende wijze een reorganisatie voorbereid en door weten te voeren.”

Toon Vervoort
Directeur