Q&A de ondernemingsraad

Q&A de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan voor de medezeggenschap in het bedrijf. De OR bestaat uit medewerkers van het bedrijf en komt op voor de belangen van het personeel in een organisatie. Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een OR te...
Verplichte CO2-registratie uitgesteld

Verplichte CO2-registratie uitgesteld

Bestaat jouw organisatie uit minimaal 100 werknemers? Let dan goed op! Vanaf 1 juli 2024 ben je namelijk verplicht om jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van jouw werknemers. Het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit...
De ondernemingsraad

De ondernemingsraad

Ieder bedrijf met 50 of meer medewerkers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Wat betekent dit voor mijn bedrijf? Hoe organiseer ik een OR op een goede manier die past bij onze bedrijfscultuur? Dit zijn vragen die de adviseurs van HMP vaak voorbij...
De 30%-regeling

De 30%-regeling

Een werknemer met een specifieke deskundigheid die tijdelijk in Nederland komt werken en hier verblijft of die juist in het buitenland gaat werken en daar verblijft maakt extra kosten, zoals huisvestingskosten. Dit worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd. De...
Wet Toekomst Pensioenen: wat betekent dit voor mijn organisatie?

Wet Toekomst Pensioenen: wat betekent dit voor mijn organisatie?

In ons artikel ‘’Dit zijn de wetswijzigingen per 1 juli 2023’’ informeerden wij jullie over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen die per 1 juli 2023 in werking is getreden. Met deze wet wordt ingezet op een nieuw pensioenstelsel met als doel om het pensioenstelsel...
Prinsjesdag 2023: De highlights voor werkgevers!

Prinsjesdag 2023: De highlights voor werkgevers!

Afgelopen dinsdag (19 september) was het Prinsjesdag! De Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2024 zijn gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Lees hieronder de belangrijkste zaken voor jou als werkgever! Wettelijk minimumloon per uur Per 1 januari...