ONS NIEUWS

LET OP! Dit zijn de wetswijzigingen per 1 juli 2024

Door de vorming van het nieuwe kabinet en het afkeuren van relevante wetten door de Eerste Kamer, zijn er per 1 juli 2024 maar twee wijzigingen op het gebied van HR en Arbeidsrecht. Lees ze hier!

1. Het wettelijk minimumloon stijgt
Per 1 juli 2023 stijgt het brutobedrag van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder met een volledig dienstverband geldt per 1 juli 2024 een minimumuurloon van € 13,68 per uur.

2. CO-2 registratie
Bestaat jouw organisatie uit minimaal 100 werknemers? Let dan goed op! Vanaf 1 juli 2024 ben je namelijk verplicht om jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van jouw werknemers. Kortgezegd komt de rapportageplicht erop neer dat je voor een kalenderjaar voor alle werknemers tezamen de gemaakte kilometers per vervoers- of brandstoftype moet doorgeven, uitgesplitst in woon-werk en zakelijke ritten.

De 100-werknemerseis
Onder “werknemer” wordt iedereen beschouwd die op grond van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling maandelijks minimaal 20 uur werk verricht én op 1 januari – van het jaar waarover de rapportage gaat – in dienst is. Werknemers die later in dienst komen, hoeven niet mee te worden gerekend bij het bepalen of het minimum van 100 werknemers is behaald. Wel dienen zij meegenomen te worden in de rapportage.

LET OP! Voor 2024 is de peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers 1 juli 2024. Vanaf 2025 is de peildatum weer 1 januari van het kalenderjaar waar de werkgever over rapporteert

Wij staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je te voorzien van de nodige begeleiding en advies. Neem contact op via 📞 085-0492444 / 📧 hmp@hmp.nl

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation

Deel dit bericht