ONS NIEUWS

Verplichte CO2-registratie uitgesteld

Bestaat jouw organisatie uit minimaal 100 werknemers? Let dan goed op! Vanaf 1 juli 2024 ben je namelijk verplicht om jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van jouw werknemers. Het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit zou ingaan op 1 januari 2024, maar is nu uitgesteld naar 1 juli 2024.

De 100-werknemerseis

Onder “werknemer” wordt iedereen beschouwd die op grond van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling maandelijks minimaal 20 uur werk verricht én op 1 januari – van het jaar waarover de rapportage gaat – in dienst is. Werknemers die later in dienst komen, hoeven niet mee te worden gerekend bij het bepalen of het minimum van 100 werknemers is behaald. Wel dienen zij meegenomen te worden in de rapportage.

Wat moet je bijhouden?

Het is in principe niet nodig om als werkgever zelf de CO2-uitstoot uit te rekenen. De rapportageverplichting zou namelijk zo moeten zijn opgezet dat deze zo veel als mogelijk aansluit op de bestaande administratie van jou als werkgever. Kortgezegd komt de rapportageplicht erop neer dat je voor een kalenderjaar voor alle werknemers tezamen de gemaakte kilometers per vervoers- of brandstoftype moet doorgeven, uitgesplitst in woon-werk en zakelijke ritten. In de handreiking “Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ van de overheid vind je op meer detailniveau informatie over wat je als werkgever zal moeten aanleveren. Doordat het besluit per 1 juli 2024 ingaat hoeven werknemers die onder de rapportageplicht vallen alleen de gereisde kilometers van werknemers voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer over de tweede helft van het jaar te rapporteren.

Hoe kom je onder de rapportageplicht uit?

Je komt eigenlijk alleen onder de rapportageverplichting uit wanneer je geen financiële vergoeding, vervoersbewijs voor openbaar vervoer, fiets, auto, motorfiets of andere mobiliteitsvoorziening aan je personeel ter beschikking stelt voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer. Hiervoor voer je dan immers ook geen administratie.

Ben je rapportageplichtig? Dan moet je uiterlijk op 30 juni 2025 de gevraagde gegevens opsturen over 2024.

Wat kan HMP voor jou betekenen?
  • Bepalen welke werknemers onder de rapportageplicht vallen
  • Het rapport voor de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland opstellen en indienen

Disclaimer

De informatie in dit artikel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie. Wij raden dan ook aan om contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat je handelt of een beslissing neemt. HMP sluit elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit dit artikel uit en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht