ONS NIEUWS

HMPaper 24.01

Beste lezer,

Het eerste kwartaal van 2024 is voorbijgevlogen! Tijd vliegt wanneer je met plezier druk bezig bent en bij HMP hebben we zeker niet stilgezeten. In deze HMPaper nemen we je graag mee in een terugblik bij HMP op het afgelopen kwartaal. Maar dat is nog niet alles! Met het einde van het eerste kwartaal, komt ook de vakantieperiode voor velen steeds dichterbij en alle voorbereidingen die daarbij horen. Om ervoor te zorgen dat alles organisatorisch voor de medewerkers en de organisatie goed is geregeld, delen we in deze HMPaper belangrijke informatie en nuttige tips omtrent de vakantieperiode.

Ik wens je namens Team HMP veel leesplezier!
Lois Belo | Directeur

NIEUWSBRIEF HOOGTEPUNTEN

———————————

ONZE DIENSTVERLENING

———————————

MASTERCLASS ARBEIDSRECHT IN DE PRAKTIJK

———————————

HR AFDELING AFSTAND

———————————

VAKANTIEPERIODE

———————————

ONZE DIENSTVERLENING

WAAROM KIEZEN VOOR HMP?!

HMP helpt bij jouw vraagstukken op het gebied van Reorganiseren, HR en Arbeidsrecht. Daarnaast zijn wij in te zetten als Extern Vertrouwenspersoon en onafhankelijke Mediator.

Een greep uit onze werkzaamheden:
✅ Expert in het uitvoeren van reorganisaties
✅ Jouw HR Adviseur op afstand
✅ Adviseren rondom ziekte en verzuim
✅ Onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst
✅ Adviseren over en het opstellen van een HR beleid
✅ Extern Vertrouwenspersoon voor organisaties en / of onafhankelijk voorzitter van een klachtencommissie voor meldingen over ongewenst gedrag.

In onze dienstverlening staat voorop dat wij topkwaliteit leveren en dat met het eindresultaat ook het daadwerkelijk beoogde doel wordt gerealiseerd. Wij willen niet ‘het grootste’ bureau zijn, maar streven ernaar ‘het beste bureau’ op ons specialistisch vakgebied te zijn.

MASTERCLASS ARBEIDSRECHT IN DE RPARKTIJK

Onze Masterclass Arbeidsrecht in de Praktijk is een informatieve en praktische Masterclass waar je op een informele manier wordt bijgepraat over (actuele) Arbeidsrecht onderwerpen en je ervaringen kunt uitwisselen met collega’s uit het vakgebied. Tijdens de Masterclass is er volop ruimte om cases te behandelen, waar je in je dagelijkse praktijk mee te maken hebt. Het is dus gelijk toepasbaar. We hebben onze Masterclass de afgelopen tijd meerdere keren mogen geven en kijken ernaar uit dit nog vaker te doen! Onderstaand enkele referenties…

Rollecate: “Het was een gezellige, informatieve middag waar we met veel plezier naar terug kijken en waar we meer te weten zijn gekomen over de bijzondere bedingen, de levensloop van de arbeidsovereenkomst en de verschillende soorten (ontslag)vergoedingen.” 

Koninklijke Euroma: “Wij als HR team vonden het een leuke en informatieve sessie. In een informele setting word je bijgepraat over onderwerpen die aan de ene kant bekend zijn, maar waar herhaling prettig is. Aan de andere kant doe je ook nieuwe inzichten op en hebben wij door de Masterclass punten ter verbetering gehaald voor ons die wij al snel kunnen inzetten, bijvoorbeeld het meer concretiseren van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Ook was er ruimte voor praktijkvoorbeelden waardoor de theoretische stof ook praktisch gemaakt werd.”

Kantoor

Na succesvolle edities van onze Masterclass extern, vond op 6 februari 2024 de primeur plaats: de eerste Masterclass Arbeidsrecht in de Praktijk bij ons op kantoor! Wat het extra interessant maakte? De deelnemers waren allemaal werkzaam binnen verschillende branches, waardoor de mix van achtergronden zorgde voor veel interactiviteit én het delen van waardevolle (praktijk) ervaring

INTERESSE IN ONZE MASTERCLASS? LAAT HET ONS WETEN! 📧

HR AFDELING OP AFSTAND

Een professioneel HR-aanspreekpunt die altijd binnen handbereik is, voor kleine en middelgrote organisaties! Wij hebben de oplossing! De adviseurs van HMP zijn voor diverse ‘kleinere’ opdrachtgevers, die ervoor kiezen de HR zaken goed en professioneel te regelen, de HR-afdeling op afstand. Concreet betekent dit dat wij voor werkgever én werknemer het vaste aanspreekpunt zijn voor alle HR gerelateerde zaken. Of het nu gaat om het HR-beleid, arbeidsrechtelijke kwesties, verzuim dossiers of HR-strategieën, -processen en -procedures, wij zijn er om binnen jouw organisatie structuur aan te brengen op HR gebied.

👇 Vier voordelen om met ons samen te werken:
✔ Jouw HR functie is altijd bekleed, ook bij ziekte en vakantie. Voor jou altijd een bekend gezicht en vast aanspreekpunt.
✔ De werkzaamheden kunnen op afstand worden uitgevoerd, bij jullie op locatie of een combinatie. Wij vullen dit ‘op maat’ in voor jouw organisatie, zodat het altijd past. Wij zijn flexibel én betrokken!
✔ Onze adviseurs hebben brede ervaring binnen veel diverse branches en ons 4-ogen-principe zorgt voor continuïteit.
✔ Wij werken niet met opzegtermijnen en/of abonnementen. Je kan op ieder moment met ons stoppen en doordat je ons flexibel in kan zetten, brengen wij alleen de daadwerkelijk gemaakte uren in rekening. Dit houdt ons scherp en is onze drive om te streven naar de beste kwaliteit.

Wij zijn trots op dat we deze rol al jaren mogen vervullen voor o.a. Stichting Beter Leven keurmerk!

.
” De adviseurs van HMP zijn inspirerend, proactief, georganiseerd en nemen initiatief om samen tot het beste resultaat te komen. HMP is goed beschikbaar voor allerlei HR projecten, je hoeft met geen enkele vraag te aarzelen om contact op te nemen. Met deze professionals wil je graag samenwerken.”
 Stichting Beter Leven keurmerk – 
.

OR TRAINING ROYAL LACTIS LEERDAMMER

Maandag 19 februari heeft HMP een training mogen verzorgen voor de Ondernemingsraad van Royal Lactalis Leerdammer. Omdat de OR weer een aantal nieuwe leden had, hebben we een deel van de training besteed aan de belangrijkste artikelen uit de WOR. De kern van medezeggenschap bestaat uit:

Daarnaast hebben we stilgestaan bij de competenties van de OR, de verdeling van de verschillende functies en rollen binnen de OR en ook de samenwerking met de bestuurder is aan de hand van ‘5 gouden tips’ behandeld. Tenslotte hebben we nog stil gestaan bij de communicatie met de achterban: hoe betrek en enthousiasmeer je je collega’s bij het OR werk.

.
”Het programma was zeer leerzaam! Voor de nieuwe OR leden een duidelijke uitleg en tevens voor de bestaande OR leden verfrissend. Ga zo door en zeker het muziek onderdeel is een topper! ”
– OR Royal Lactalis Leerdammer –
.

VAKANTIE

STAPPENPLAN VAKANTIEAANVRAAG

De vakantieperiode komt eraan! Wanneer mag ik een vakantieaanvraag van mijn werknemer weigeren? En wat te doen als mijn werknemer een ingediende vakantieaanvraag wenst te wijzigen?

Onze infographic zet de stappen incl. rechten en plichten van werkgevers en werknemers rondom de vakantieaanvraag voor je op een rij!

📝 DOWNLOAD HIER HET STAPPENPLAN ”VAKANTIEAANVRAAG”

ZIEKTEVERZUIM EN VAKANTIE, WAT ZIJN DE REGELS?

Een werknemer die met vakantie is, meldt zich ziek… Hoe zit het met deze ziekmelding? Wat zijn de regels als een werknemer die ziek is op vakantie wil gaan? Welk effect heeft dit voor de vakantiedagen?

Situatie 1 – Mijn werknemer wordt ziek op vakantie
Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie dan moet hij zich volgens de geldende regels ziekmelden. Dit geldt ook wanneer de werknemer in het buitenland verblijft. Wanneer de werknemer in het buitenland verblijft, is het belangrijk dat de werknemer als bewijs van de ziekte een doktersverklaring kan overleggen.

TIP! Om problemen te voorkomen, raden wij aan om in het verzuimprotocol / personeelsreglement de afspraken op te nemen over ziekte tijdens de vakantie en de werknemers hiervan op de hoogte te brengen.

Welke gevolgen heeft deze ziekmelding voor de vakantiedagen?
Als de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De dagen waarop de werknemer dus ziek is gedurende zijn vakantie, gelden niet langer als vakantiedagen en mogen dus later opnieuw worden opgenomen.

LET OP! Voor de zieke werknemer geldt dat hij zijn rechten op de resterende wettelijke vakantiedagen behoudt. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend dat de werknemer ook recht blijft houden op de bovenwettelijke vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst, het personeels- of verzuimreglement of de cao kan namelijk worden afgesproken dat de bovenwettelijke vakantiedagen wel mogen worden ingehouden.

Situatie 2 – Mijn zieke werknemer wil op vakantie gaan
Een zieke werknemer bouwt net zoveel wettelijke vakantiedagen op als een niet-zieke werknemer. Wanneer deze werknemer op vakantie wil en je twijfelt of dat problemen oplevert voor het herstel, dan is het wijs om informatie in te winnen bij de bedrijfsarts/arbodienst. Voorziet die geen problemen, dan kan je instemmen met de vakantieaanvraag en worden er vakantiedagen afgeschreven.

Welke gevolgen heeft deze situatie voor de vakantiedagen?
In deze situatie – dat een werknemer al ziek is en met vakantie wil gaan – kan de werkgever niet zonder meer de vakantiedagen afboeken, omdat de werknemer nog altijd ziek is. Voor het afboeken van vakantiedagen in geval van arbeidsongeschiktheid gelden de volgende regels:

  • Volledig arbeidsongeschikt? > Er mogen geen vakantiedagen worden afgeschreven, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming met de werknemer is bereikt. In dat geval wordt de werknemer tijdens zijn vakantie vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen. Geeft de werknemer geen toestemming om zijn vakantiedagen af te schrijven? Dan kan je de vakantieaanvraag weigeren omdat de werknemer moet werken aan zijn re-integratie.
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt? > Een vakantiedag telt als een hele verlofdag. Dus niet als een halve vakantiedag en een halve ziektedag.

Situatie 3 – Mijn werknemer wordt ziek na het vaststellen van een vakantie
Als de werknemer ziek wordt na het vaststellen van de vakantieaanvraag, dan moet de werknemer nog een keer expliciet toestemming geven voor het afboeken van de vakantiedagen.

Daarnaast hebben we stilgestaan bij de competenties van de OR, de verdeling van de verschillende functies en rollen binnen de OR en ook de samenwerking met de bestuurder is aan de hand van ‘5 gouden tips’ behandeld. Tenslotte hebben we nog stil gestaan bij de communicatie met de achterban: hoe betrek en enthousiasmeer je je collega’s bij het OR werk.

📝 DOWNLOAD HIER HET STAPPENPLAN
“ZIEKTEVERZUIM EN VAKANTIE, WAT ZIJN DE REGELS?”

TEST JOUW KENNIS OVER DE VAKANTIEWETGEVING

Als werkgever heb je een actieve informatie- en zorgplicht omtrent de vakantiewetgeving. Test hieronder je kennis!

1) Wat zijn de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?
2) Op hoeveel wettelijke vakantiedagen hebben mijn werknemers recht?
3) Op hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen hebben mijn werknemers recht?
4) Is mijn administratie juist?
5) Wanneer bouwt mijn werknemer vakantierechten op?
6) Wanneer komen de wettelijke vakantiedagen te vervallen?
7) Wanneer komen de bovenwettelijke vakantiedagen te vervallen?
8) Mogen mijn werknemers vakantiedagen meenemen?
9) Kan ik ook afzien van het vervallen van vakantiedagen / de verjaringstermijn?
10) Vakantierechten en een zieke werknemer, hoe zit dat?

✅ CHECK HIER JE ANTWOORDEN!

Deel dit bericht