Advisering directie inzake herpositioneren MT en middenkader. In kaart brengen personele organisatie en deze in overeenstemming brengen met ambitieniveau van de organisatie (o.a. HR3P methode). Invoering functiehandboek cao bakkersbedrijf. Vraagbaak voor directie en HR inzake organisatieontwikkeling en personele- en arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

Uitvoering reorganisaties om de organisatie weer toekomstbestendig te maken. Opstellen van en onderhandelen over sociaal plan, opstellen adviesaanvraag OR en uitvoering arbeidsrechtelijke procedures.

Contact

Rond het Fort 36
3439 MK Nieuwegein
Tel: 085-0492444
Fax: 085-0492440

Social media