Beldick automation

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Beldick automation
Advisering directie inzake organisatiewijziging (reorganisatie) en personele- en arbeidsrechtelijke vraagstukken en de uitvoering daarvan. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden diverse overgenomen ondernemingen.