Bibliotheek Nieuwegein

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Bibliotheek Nieuwegein
Openbare bibliotheken verkeren in zwaar weer; bezuinigingen, verdergaande digitalisering en een sterk krimpende boekenmarkt. Organisaties staan voor essentiële keuzes voor de toekomst. Ook wij, als openbare bibliotheek Nieuwegein hebben scherpe keuzes gemaakt. Innoveren naar de vorming van een lokaal informatiecentrum waarbij virtualisering van informatie en digitale innovatie voorop staan. Dit heeft in 2013 geleidt tot benoeming van “De Beste Bibliotheek van Nederland” in de categorie middelgrote steden. Bij deze sector overstijgende innovatie heeft Wim en zijn team ons met raad en daad ter zijde gestaan. Als kleine organisatie moesten we onomkeerbare besluiten nemen op terrein van HRM. Wim heeft niet alleen het hele traject resultaatgericht en voortvarend aangepakt maar had ook oog en oor voor emoties die bij een dergelijk traject horen. HMP heeft het heft in hand genomen en bestuur en directie geheel “ontzorgt” zodat wij door konden gaan met inhoudelijke innovatie. HMP was voor ons de perfecte partner. Gemma Wiegant MPM (Bestuurder/Algemeen directeur) Actueel: Ontwikkelen van- en uitvoering geven aan HR-beleid en casemanagement als vaste (externe) HR-adviseur.