Bredenoord

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Bredenoord
Ons bedrijf zag zich in 2012 gedwongen om een reorganisatie uit te voeren, waarbij arbeidsplaatsen kwamen te vervallen. Voor het eerst in onze historie. Het minste dat we als werkgever konden doen voor de medewerkers, is er zorg voor dragen dat de periode van onzekerheid, die aantrad na het aankondigen van de reorganisatie, geen dag langer zou duren dan nodig. De inzet van Wim Jager en Simone Smeijer van HMP is heel belangrijk geweest om dit te kunnen realiseren, zowel in de regie als in de uitvoering van het gehele proces (voorbereiding tot en met succesvolle realisatie). Uit ieder contact bleek hun betrokkenheid en hun expertise. De samenwerking is zonder meer uitstekend geweest Robert van Eendenburg (Manager P&O Bredenoord)