Broad Horizon

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Broad Horizon
True Workspace B.V. faciliteert digitale werkplekken waar applicaties, informatie en samenwerking bij elkaar worden gebracht die is afgestemd op de rol, plaats en taak van de individuele werknemer. De productiviteit van werknemers wordt gemaximaliseerd, de operaties worden efficiënter en de wendbaarheid van de organisatie neemt toe. Zij beweegt zich dus in een sterk bewegende en veranderde markt. Eind 2014 heeft True Workspace B.V. haar nieuwe strategie voor de toekomst bepaald. Als vooroplopende speler in een technologisch zeer snel veranderende markt moest er een transitie in gang worden gezet. Een verandering in zowel cultuur van de organisatie als een aanpassing van arbeidsvoorwaarden die passen bij deze tijd en rechtdoen aan het soort bedrijf dat we zijn en de medewerkers die we hebben. HMP heeft ons ondersteund in het gehele proces van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Van inventarisatie op detail niveau in de door de jaren heen ontstane verschillen tot en met de juridische ondersteuning in de uitvoering per medewerker. Een prettige ondersteuning die vooral pragmatisch en no-nonsense was. Geen typische consultancy aanpak maar concreet en to the point. De korte lijnen maken het mogelijk om snel even te kunnen sparren op een manier waarbij ook regelmatig de spiegel wordt voorgehouden.