InsingerGilissen

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » InsingerGilissen
Advisering Ondernemingsraden van Theodoor Gilissen Bankiers en Insinger de Beaufort Bankiers inzake de rol van medezeggenschap (rechten) tijdens de fusie van beide banken, het adviseren inzake adviesaanvragen en instemmingsverzoeken en het trainen van de Ondernemingsraden.