Joh. Enschedé Amsterdam

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Joh. Enschedé Amsterdam

Jos van Leeuwen / Christel Harm-Smit
(Directeur – Joh. Enschedé Amsterdam / HR Manager Joh. Enschedé Amsterdam)

JEA stond in 2020 voor een grote uitdaging.
Voor de begeleiding van een gecompliceerd personeelstraject hebben wij gekozen voor HMP. Waarom? HMP is een ervaren, kundige en prettige partner.

Naar aanleiding van ons intakegesprek hebben wij een maatwerk plan ontvangen dat ons gedurende het traject houvast heeft gegeven. HMP werkt hands-on, praktisch, schakelt snel en accuraat. Het gehele proces ging gepaard met milestones die door HMP werden gemonitord.

Bij escalaties waren de communicatielijnen kort zodat er snel geschakeld kon worden. De einddoelstelling met deadline was de gezamenlijke focus van JEA en van HMP, deze is gehaald met een minimum aan afwijkingen.

Met andere woorden HMP is de partner bij uitstek als het gaat om uitdagende HRM vraagstukken.