KaVo Nederland

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » KaVo Nederland
Advisering directie inzake organisatiewijziging (inrichting organisatie en daaruit voortvloeiende reorganisatie) en personele- en arbeidsrechtelijke vraagstukken en de uitvoering daarvan.