Meneba BV

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Meneba BV
Meneba BV heeft onder invloed van marktomstandigheden, zichzelf de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Als gevolg van krimpende meel-exportmarkten, moest Meneba niet alleen een complete molen sluiten, maar ook behoorlijk in de overhead inkrimpen. Dergelijke processen gaan ontegenzeggelijk gepaard met de nodige emoties en harde keuzes. Wim Jager en zijn team hebben Meneba hier van het begin tot eind niet alleen in ondersteund, maar tevens meerdere malen het voortouw genomen. Hierbij kwam Wim Jager met zijn team regelmatig met voorstellen die voor zowel (ex)-werknemer als werkgever een beter toekomstperspectief boden. Wim ondersteunt en adviseert directie op adequate wijze en adviseert regelmatig op eigen initiatief de werkgever inzake te nemen acties en stelt zich, evenals zijn team, zeer pro-actief op. André van der Padt (CEO Meneba B.V.)