Morskate Aandrijvingen

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Morskate Aandrijvingen
In kaart brengen personele organisatie en deze in overeenstemming brengen met ambitieniveau van de organisatie. Advisering directie en HRM inzake organisatorische-, personele- en arbeidsrechtelijke vraagstukken.