Natuurmonumenten

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Natuurmonumenten
Advisering directie en HRM inzake inrichting toekomstbestendige organisatie, leiden projectorganisatie inrichten nieuwe organisatie, opstellen en onderhandelen over sociaal plan, opstellen adviesaanvraag OR en advisering inzake Overlegvergaderingen, uitvoering en realiseren organisatiewijziging en daaruit voortvloeiende reorganisatie / arbeidsrechtelijke procedures.