Het Nederlandse Rode Kruis

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Het Nederlandse Rode Kruis

 Edwin van Gerwen 
(Manager P&O – Het Nederlandse Rode Kruis)

Het Nederlandse Rode Kruis heeft in 2013/2014 een behoorlijke verandering ondergaan. Een nieuwe koers naar 2020 met meer focus op kerntaken, een eenvoudigere en bestuurlijke inrichting van de vereniging én het realiseren van een flexibele en duurzaam betaalbare beroepsorganisatie. Waarbij we organisatiebreed een kostenbesparing moesten realiseren van € 4 mln.

Daarbij kwam eind 2013 voor ruim 100 medewerkers hun functie te vervallen en hebben we helaas gedwongen afscheid moeten nemen van ruim 50 medewerkers. Wim, Simone en Esther hebben ons in dat hele verandertraject uitstekend ondersteund. In de vorm van co-partnership hebben we de voorbereiding, de uitvoering alsmede de realisatie met hen samen gedaan.

Daarbij heb ik hen alle drie leren kennen als échte professionals, no-nonsense, laagdrempelig en klantgericht. Scherp in de analyse, gaan voor pragmatische en weldoordachte oplossingsrichtingen. Hun inzet was steeds nauw betrokken en met beide benen op de grond/in de klei. Dit verandertraject hebben we als Rode Kruis mede door hun uitmuntende advies én support in een beperkte periode zorgvuldig kunnen afwikkelen. Warm aanbevolen !

Annemieke van Teeffelen
(HR Adviseur Internationale Noodhulp)

Internationale beroepskrachten zijn, in nauwe samenwerking met de Rode Kruis vereniging in het desbetreffende land, verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende projecten.

Het arbeidsvoorwaardenpakket en beloning van deze gedelegeerden is al 10 jaar min of meer ongewijzigd. Het werd tijd om beide te evalueren zodat wij op basis van de uitkomsten aanpassingen of wijzigingen kunnen doorvoeren.

Vera en Simone hebben een goed gestructureerd, praktisch en concreet evaluatierapport voor ons geschreven. Tijdens het traject, dat wij begin maart 2019 gestart zijn en perfect binnen de planning eind september 2019 is afgerond, is hun inzet heel persoonlijk, professioneel en betrokken geweest. Dit heeft er zeer zeker toe bijgedragen dat wij de aanbevelingen in het rapport ook werkelijk kunnen uitvoeren.

Naast het arbeidsrechtelijke advies dat wij van Simone en Vera vragen, ben ik ook heel tevreden met het resultaat van deze samenwerking. Warm aanbevolen dus!

Actueel: Advisering directie en HRM inzake inrichten toekomstbestendige organisatie en personele- en arbeidsrechtelijke vraagstukken en de uitvoering daarvan.