Pelican Rouge Coffee Solutions

  1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Pelican Rouge Coffee Solutions
Het doorvoeren van een reorganisatie is een pijnlijk maar soms noodzakelijk traject. Wij hebben met Wim Jager en Simone Smeijer partners gevonden die ons hebben geholpen het gehele traject correct te laten verlopen. Dit betekende hulp op diverse gebieden om het proces zorgvuldig en gestroomlijnd te laten verlopen zowel voor de werkgever als de werknemer. De bereikbaarheid voor vragen en de getoonde flexibiliteit is een belangrijke succesfactor geweest. Hans van ’t Hof (HR director Pelican Rouge Coffee Solutions)