ONS NIEUWS

Overig nieuws over de bestaande maatregelen van het noodpakket
Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet trekt geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. De verwachting bestaat dat de komende maanden mensen hun werk zullen kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen zullen de overstap willen maken naar ander werk met meer toekomstperspectief. Het kabinet wil deze mensen helpen. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Kwetsbare mensen in een economische crisis, zoals jongeren worden extra ondersteund. Ten slotte wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden helpen.

Verder zijn vanaf 1 oktober 2020 de volgende steunmaatregelen van toepassing:

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
(ministerie van SZW en gemeenten)

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd. Zelfstandigen kunnen tot en met 30 juni 2021 aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Wel kent te regeling een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Verlening van de versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 uitstel van belasting aanvragen.  Daarmee loopt de regeling op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers krijgen ruim 2 jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.  De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Coronakredietverlening verlengd: BMKB, GO en KKC
(ministerie van EZK)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening- en garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar:

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de coronamodules: Borgstelling Midden- en Kleinbedrijfregeling (BMKB), Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget  van de SEED Capital-regeling.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht