ONS NIEUWS

Prinsjesdag 2019: de HR- en Arbeidsrechtmaatregelen uitgelicht!

Gisteren – 17 september 2019 – was het Prinsjesdag en werden de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 officieel gepresenteerd. De relevante HR-highlights hebben wij voor u op een rijtje gezet!

Pensioen

Uit het pensioenakkoord blijkt dat de AOW-leeftijd voor komend jaar op 66 jaar en 4 maanden blijft. Daarna zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen en deze zal uiteindelijk uitkomen op 67 jaar in 2024.

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners verlengd. Met ingang van die datum heeft de partner recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Gedurende die vijf weken wordt 70% van het loon doorbetaald door het UWV. Het aanvullende verlof dient te worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Wanneer heeft u recht op het aanvullende verlof?  Wanneer uw kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren.

LET OP! Momenteel is het geboorteverlof 1 werkweek. Werkt de werknemer 4 dagen, dan heeft de werknemer recht op 4 dagen geboorteverlof. Tijdens dit verlof heeft werknemer recht op 100% van het loon, betaalt door de werkgever. Per 1 juli 2020 komt het aanvullende geboorteverlof van vijf weken hier bovenop, waarbij 70% van het loon wordt doorbetaald door het UWV.

Strengere controle op veilige werkomgeving

Het kabinet gaat beter controleren of bedrijven zorgen voor een veilige werkomgeving. Onderzoek of uw bedrijf een veilige werkomgeving kent. Denk bijvoorbeeld ook een de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) – ook bij kleine organisaties! Heeft u vragen over bijvoorbeeld een RI&E? Neem dan contact op met een van onze partners!

Fietsleaseregeling

Huidige situatie – Werknemer dient een administratie bij te houden waarin men een scheiding maakt tussen het privé en zakelijke gebruik van de (elektrische)fiets.

Nieuwe situatie per 1 januari 2020 – Werknemers moeten 7% bijtelling betalen – van de consumentenprijs – om de (elektrische)fiets naast zakelijk ook privé te rijden.

Let op: De 7% bijtellingsregeling geldt alleen wanneer de (elektrische)fiets beschikbaar is gesteld door de werkgever. De (elektrische)fiets blijft dus eigendom van de werkgever, waardoor ook de kosten voor onderhoud en verzekeringen voor rekening zijn van de werkgever.

Bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling voor elektrische auto’s (met een cataloguswaarde niet hoger dan 45.000 euro) gaat omhoog van 4% naar 8%. Voor alle andere auto’s blijft de bijtelling 22%.

Loondoorbetaling bij ziekte

In 2021 gaan de volgende regels in met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte:

  • Organisaties krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid ter compensatie van de loondoorbetaling. Hierbij is het de bedoeling dat dit in de toekomst alleen gaat gelden voor bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte).
  • Bij de RIV-toets (re-integratieverslag) wordt het medische advies van de bedrijfsarts leidend.
  • Vanaf 2020 is de nieuwe verzekering MKB verzuim-ontzorg-verzekering van kracht voor midden- en kleinbedrijf. Let op: deze verzekering is niet verplicht. Een bestaande verzuimverzekering kan behouden worden. De polis zal door meerdere verzekeraars worden aangeboden.
Werkgeversheffing Zvw

In 2020 bedraagt de werkgeversheffing Zvw 6,70%. Ten opzichte van 2019 is dit een daling van 0,25 procentpunt.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Over de wijzigingen met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben wij u al eerder uitgebreid geïnformeerd. Wilt u deze wijzigingen nogmaals lezen? Hieronder vindt u alle WAB artikelen:

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht