ONS NIEUWS

Q&A Opzegverbod bij ziekte

Telt het opzegverbod bij ziekte als mijn werknemer zich ziek meldt nadat ik een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen heb ingediend?

Als jouw werknemer zich ziekmeldt nadat de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV is ingediend, dan telt het opzegverbod bij ziekte niet. Ook wanneer er een ontslagprocedure bij de kantonrechter start, omdat het UWV de ontslagaanvraag heeft afgewezen geldt het opzegverbod bij ziekte niet.
Deze regel heeft als doel te voorkomen dat werknemers zich ziekmelden wanneer zij dreigen hun baan te verliezen.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht