ONS NIEUWS

Coming up in de zomer van 2022: Drie wijzigingen binnen het Nederlandse arbeidsrecht!

Wij hebben de  wijzigingen alvast op een rijtje gezet. Zo ben je goed voorbereid op wat komen gaat.

Het Nederlandse arbeidsrecht kent binnenkort een aantal vernieuwingen. Het gaat over de volgende drie onderwerpen:

  1. De informatieplicht van de werkgever;
  2. Het verbod op nevenwerkzaamheden;
  3. Het kosteloos aanbieden van scholing.

De verwachting is dat deze wijzigingen uiterlijk op 1 augustus 2022 in werking treden

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Volgens de wet (artikel 7:655 BW) heb je als werkgever een informatieplicht – schriftelijk of elektronisch – richting een werknemer die bij jou in dienst treedt. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht deze nieuwe werknemer te informeren over de functie die hij/zij gaat uitoefenen en de aanspraak op vakantie die de werknemer heeft.

Deze informatieplicht wordt verder uitgebreid. De werkgever moet straks nog meer gegevens verstrekken aan de nieuwe werknemer, zoals:

  • Informatie over het algemeen opleidingsbeleid;
  • Informatie over de pauzes die gelden;
  • Informatie over de dagelijkse en wekelijkse rusttijden.

Informatieplicht bij ontslag

Ten aanzien van ontslag ben je verplicht als werkgever de werknemer te informeren over de procedure indien de arbeidsrelatie eindigt. Evenals de termijnen waarbinnen tegen ontslag in beroep kan worden gegaan. Hoe ver deze informatieverplichting over ontslag reikt, is nog niet duidelijk.

Informatieplicht bij wijziging in arbeidsrelatie

Bij elke wijziging in de arbeidsrelatie wordt de werkgever verplicht de  werknemer van deze wijziging op de hoogte te brengen. Dit moet schriftelijk aan de werknemer kenbaar worden gemaakt, uiterlijk op de dag waarop de wijziging in gaat.

Geen verbod op nevenwerk meer

Zoals het er nu naar uit ziet komt er in de Nederlandse wet een nieuw wetsartikel waarin staat dat je als werkgever jouw werknemers in beginsel niet mag verbieden om buiten het werkrooster om voor een andere werkgever te gaan werken (nevenwerk).

! Aan het wetsartikel zal worden toegevoegd dat alleen bij wijze van uitzondering er van de wetgeving kan worden afgeweken. Van een uitzonderingsgeval kan sprake zijn als nevenwerk verboden moet worden omwille van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer. Enkele voorbeelden:

  • Beperking van de arbeidstijd;
  • De bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • De integriteit van overheidsdiensten;
  • Voorkomen van belangenconflicten.
Kosteloos aanbieden van scholing

Opleidingen die je als werkgever verplicht bent aan te bieden aan je werknemer – op grond van de wet of de cao – moet je voortaan kosteloos aanbieden. Daarnaast moet de tijd die nodig is voor het volgen van deze opleiding worden beschouwd als arbeidstijd en – indien mogelijk – plaatsvinden tijdens de werkuren.

Deze verplichting heeft echter geen betrekking op beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie. Bijvoorbeeld een heftruckchauffeur die Code 95 moet behalen om aan te tonen nog steeds vakbekwaam te zijn.

Welke invloed deze wijziging heeft op het studiekostenbeding en de daarmee mogelijk samenhangende terugbetalingsregeling, is nog onduidelijk. Zodra hier meer over bekend wordt, zullen wij deze informatie delen.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht