ONS NIEUWS

De bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst

Wist je dat de bedenktermijn van 14 dagen van de vaststellingsovereenkomst (hierna: VSO) ingaat op dat de dag dat de deal tot stand is gekomen? Het is dus niet 14 dagen vanaf de datum van ondertekening. 

De praktijk laat vaak zien dat er per mail overeenstemming wordt bereikt over de VSO, maar dat de daadwerkelijke ondertekening van de VSO pas enkele dagen later plaatsvindt.

De bedenktermijn van 14 dagen gaat dus in op de datum dat er overeenstemming wordt bereikt.

Voorbeeld: Op 31 maart bereikt de werkgever overeenstemming met de werknemer. De VSO die zij sluiten wordt echter op 1 april ondertekend.

In dit voorbeeld loopt de bedenktermijn vanaf 31 maart.

Let op! Een werknemer mag slechts 1x de VSO herroepen. Na het herroepen mag er wel een nieuwe VSO worden gesloten, maar er geldt dan niet opnieuw een bedenktermijn van 14 dagen.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht