ONS NIEUWS

De mens en organisatieverandering

Binnen elke organisatie is een organisatie-indeling en organisatiestructuur terug te vinden. Door zowel interne en externe invloeden zijn organisaties genoodzaakt te veranderen. De organisatieverandering kent zowel een rationele rol als een emotionele rol: emoties van het personeel.

Het organisatie systeem

De organisatie-indeling gaat over de manier waarop de organisatie is ingedeeld in afdelingen en functies. De organogram geeft snel en op een visuele manier inzicht in de indeling van de organisatie. Een organisatiestructuur is meer dan alleen een organisatie-indeling. De organisatiestructuur gaat over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van mensen binnen een organisatie.

Organisaties als een open systeem staan voortdurend bloot aan veranderingen in de omgeving. Ook vanuit de interne omgeving kunnen er veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld in het proces. Deze veranderingen kunnen er toe leiden dat de organisatie-indeling en organisatiestructuur genoodzaakt zijn om ook te veranderen.

Reacties

Een organisatieverandering gaat vaak gepaard met veel emoties en weerstand. Mensen hebben doorgaans namelijk angst voor verandering, omdat ze vrezen voor het onbekende en het lastig vinden om in te schatten wat gaat komen. In het algemeen zijn er drie typen reacties herkenbaar:

  1. Tegenactie – de tegenactie uit zich vooral in het gedrag dat de medewerkers in eigen gewenste richting gaan bewegen. Deze reactie valt vaak samen met de verdediging.
  2. Verdediging – verdediging tegen de verandering is iets anders dan weerstand tegen de verandering. Het is van belang dat de medewerker de ruimte wordt gegeven zich te kunnen oriënteren op de verandering.
  3. Aanpassing – medewerkers beginnen te werken met de nieuwe situatie: nieuwe methoden, processen en structuren. Toch kan het zijn dat de emoties nog niet volledig zijn verdwenen. Aan het management is het de taak om fouten te accepteren en successen zichtbaar maken en openlijk waarderen.

Dit is slechts een zeer kleine greep uit alle dynamieken die spelen wanneer een organisatie in verandering is. HMP heeft ruime ervaring met verschillende HR invalshoeken bij organisatieverandering. Voelt u zich vrij uw vraagstuk eens bij ons neer te leggen.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht