ONS NIEUWS

De vakantiewetgeving: alles wat je wilt weten over de vakantiedagen van je werknemers

Als werkgever heb je een actieve informatie- en zorgplicht omtrent de vakantiewetgeving. Test hieronder je kennis!

Wat zijn de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?
  • Wettelijke vakantiedagen – De vakantiedagen waar je werknemers volgens de wet recht op hebben zijn de wettelijke vakantiedagen.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen – Als werkgever staat het je vrij om naast de wettelijke vakantiedagen ook extra vakantiedagen toe te kennen aan je werknemers. De dagen die je werknemers extra als verlof mogen opnemen, zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.
Op hoeveel wettelijke vakantiedagen hebben mijn werknemers recht?

In de vakantiewetgeving is geregeld dat je werknemers recht hebben op vakantie van minimaal 4x het aantal uur dat zij per week werken. Bijvoorbeeld: je werknemer werkt 40 uur per week, dan bouwt deze werknemer jaarlijks (40 x 4) = 160 wettelijke vakantie-uren op. Ofwel: 20 vakantiedagen per jaar.

Stel je neemt een nieuwe werknemer aan halverwege het kalenderjaar, dan bouwt deze werknemer naar evenredigheid vakantierechten op.

Op hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen hebben mijn werknemers recht?

Het toekennen van extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) is geen plicht. Wil je als werkgever wel graag bovenwettelijke vakantiedagen toekennen aan je werknemers? Dan kan je het aantal bovenwettelijke vakantiedagen als bepaling opnemen in de CAO of in de arbeidsovereenkomst.

Ook hier geldt dat wanneer de werknemer halverwege het kalenderjaar in dienst treedt, de bovenwettelijke vakantiedagen naar evenredigheid worden berekend.

Is jouw administratie juist?

Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden deels andere regels dan voor wettelijke dagen. Omdat de regels verschillen is het van groot belang dat je als werkgever een correcte administratie bijhoudt per werknemer waarin je:

  • aangeeft hoeveel wettelijke vakantiedagen je werknemer heeft opgebouwd;
  • aangeeft hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen je werknemer heeft opgebouwd;
  • aangeeft wat het saldo wettelijke / bovenwettelijke vakantiedagen is.
Wanneer bouwt een werknemer vakantierechten op?

De hoofdregel is dat een werknemer vakantierechten opbouwt over de tijdvakken dat de werknemer recht heeft op loon. Op deze regel zijn echter een paar uitzonderingen:

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof > werknemer bouwt volledige vakantierechten op.
  • Adoptieverlof > werknemer bouwt volledige vakantierechten op.
  • Opname van langdurig verlof > werknemer bouwt volledige vakantierechten op.
  • Als een werknemer van werkgever verandert, heeft de werknemer recht op onbetaald verlof over de bij de vorige werkgever opgebouwde vakantiedagen die zijn uitbetaald. De werknemer heeft geld gekregen voor de opgebouwde vakantiedagen, maar vakantie is ervoor om time off te nemen. De werknemer mag dus bij zijn nieuwe werkgever die vrije tijd claimen. Dit is echter wel onbetaald, want dat heeft de oude werkgever middels de eindafrekening al gedaan > tijdens deze periode van onbetaald verlof vindt onverminderd opbouw van vakantie plaats.
  • De werknemer is door bijvoorbeeld onwerkbaar weer of een vergunning tot werktijdverkorting onvrijwillig werkloos en kan daardoor zijn arbeid niet verrichten > de opbouw van de vakantierechten loopt voor die periode (de periode dat de werknemer niet kan werken) door.
Wanneer komen de wettelijke vakantiedagen te vervallen?

Wettelijke vakantiedagen komen te vervallen een halfjaar ná het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld: de in 2022 opgebouwde vakantiedagen die niet zijn opgenomen door je werknemer komen te vervallen per 1 juli 2023.

Let op! Je werknemers moeten wel in staat zijn geweest de vakantiedagen te kunnen opnemen. Was dit niet het geval, dan geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar.

Wanneer komen de bovenwettelijke vakantiedagen te vervallen?

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Bijvoorbeeld: de in 2022 opgebouwde vakantiedagen die niet zijn opgenomen door je werknemer komen te vervallen per 1 januari 2027.

Lees hier hoe je je werknemers op de hoogte brengt over het vervallen van de vakantiedagen.

Mogen mijn werknemers vakantiedagen meenemen?

Stel je werknemer heeft niet alle vakantiedagen opgenomen, dan mag hij deze vakantiedagen meenemen naar het volgende kalenderjaar. In de CAO / het personeelshandboek kan je afspreken hoeveel dagen je werknemer maximaal mag meenemen.

Bij de opname van vakantiedagen worden de dagen die als eerste komen te vervallen c.q. verjaren als eerste afgeboekt.

Kan ik ook afzien van het vervallen van vakantiedagen / de verjaringstermijn?

Ja, als werkgever staat het je vrij om hier van af te zien. Let wel op: op deze manier kunnen werknemers een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwen. Je geeft werknemer zo de kans te sparen voor vakantiedagen om een langere verlofperiode op te nemen in de toekomst.

Vakantierechten en een zieke werknemer, hoe zit dat?

Een zieke werknemer bouwt ook tijdens zijn ziekteperiode volledige (wettelijke) vakantiedagen op. Het opnemen van vakantiedagen komt ook een zieke werknemer ten goede. De zieke werknemer heeft te maken met re-integratieverplichtingen en door het opnemen van vakantie krijgt de werknemer de gelegenheid even afstand te nemen van deze verplichtingen.

Ook in dit geval komen de wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen per 1 juli van het volgende kalenderjaar te vervallen.

LET OP! Is jouw werknemer gedeeltelijk ziek en neemt de werknemer verlof op? In dit geval is werknemer verplicht verlof op te nemen voor de volledige uren van de arbeidsovereenkomst. Dus niet slechts voor de door de werknemer gewerkte uren. Kortom, bij arbeidsongeschiktheid geldt volledige vakantieopbouw en ook volledige vakantie opname. Het kan zijn dat in de CAO aanvullende bepalingen zijn overeengekomen.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht