ONS NIEUWS

De werkende AOW’er per 1 april nog praktischer inzetbaar!

Bestaat de wens om langer door te werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd? Voor werkgevers worden deze samenwerkingen gestimuleerd door het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Per 1 april wordt de loondoorbetaling bij ziekte verkort van 13 naar 6 weken!

De pensioenleeftijd is de afgelopen jaren flink gestegen. Daarentegen zijn werknemers bij het bereiken van de AOW-leeftijd vaak nog vitaal. Het doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd is een positieve trend. De geraniums kunnen nog even wachten.

Ook voor werkgevers kan het doorwerken van werknemer na de AOW-leeftijd een uitkomst zijn: belangrijke kennis en ervaring worden op deze manier behouden en je beschikt over een ervaren en flexibele schil.

De risico’s voor de werkgever zijn beperkt:
  • Per 1 april wijzigt de doorbetalingsverplichting in het geval de AOW-er ziek wordt. Momenteel geldt een doorbetalingsverplichting van 13 weken. Tijdens deze 13 weken geldt ook het opzegverbod bij ziekte.
    Na de 13 weken is ontslag mogelijk, ook als de AOW-werknemer nog ziek is. Vanaf 1 april is dit zelfs maar 6 weken.
  • In tegenstelling tot de ketenregeling van 3 contracten in 3 jaar heeft een werkgever bij werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt meer flexibiliteit. Hiervoor gelden namelijk maximaal 6 tijdelijke contracten in 4 jaar.

Heb je een vraag over de AOW of het Pensioenontslagbeding? Bekijk dan onze Q&A!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht