ONS NIEUWS

De wetswijzigingen per 1 januari 2022

De wetswijzigingen

1) Het rookverbod

Per 1 januari 2022 moeten de rookruimtes in bedrijven worden gesloten en geldt dat alle bedrijfsruimtes volledig rookvrij moeten zijn. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een rookvrij bedrijf. Jouw taak is het kenbaar maken van het rookbeleid en het handhaven van dit beleid. Lees meer!

2) Thuiswerkvergoeding gerichte vrijstelling

Per 1 januari 2022 is de thuiswerkvergoeding een gerichte vrijstelling voor de loonbelasting. Voor zowel werkgever als hun werknemers betekent dit dat het een onbelaste vergoeding wordt.

3) Lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan overige werkgevers. Kleine werkgevers zijn werkgevers met maximaal 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon (ca. € 35.000,00 bruto) per werknemer per jaar. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0% en stijgt met 1,0% voor de overige werkgevers. Dit maakt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van je personeel iets draaglijker.

4) Bijtelling leaseauto

De fiscale bijtelling voor elektrische auto’s gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog. In 2022 zal de fiscale bijtelling 16% bedragen voor leaseauto’s met een cataloguswaarde tot € 35.000. Dit is een stijging van 4%. Is de cataloguswaarde meer dan € 35.000? Dan bedraagt de fiscale bijtelling 22%.

De verhogingen van de bijtelling gaat door tot dat de fiscale bijtelling van alle leaseauto’s gelijk is. Voor zonnecelauto’s en auto’s op waterstof wordt de fiscale bijtelling ook verhoogd naar 16%. Voor de overige auto’s blijft de bijtelling gelijk.

5) Verhoging van het minimumloon

Per 1 januari 2022 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 21 jaar en ouder met een volledig dienstverband gelden per 1 januari 2022 de volgende bedragen:

Per maand         € 1.725,00

Per week            € 398,10

Per dag               € 79,62

6) Nevenwerkzaamheden

Deze wetswijziging gaat over dat een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst niet langer is toegestaan, tenzij er een rechtvaardiggingsgrond is. LET OP! Deze wet is wel aangenomen, maar er is nog geen wetstekst beschikbaar. Meer informatie volgt nog.

Wat staat ons later te wachten in 2022?

STAP-budget – 1 maart 2022

Per 1 maart 2022 gaat het STAP-budget gelden. Het STAP-budget staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie budget en regelt dat werkenden een budget van maximaal € 1.000,00 per jaar beschikbaar krijgen voor opleidingen en ontwikkeling. Het doel van het STAP-budget is om de positie van werknemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. De huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting komt hiermee te vervallen.

Het aanvragen van het STAP-budget kan de werknemer zelf regelen bij het UWV. Meer informatie over hoe dit budget aan te vragen en de voorwaarden worden nog uitgewerkt.

9 weken deels ouderschapsverlof – 1 augustus 2022

Een goede balans tussen werk en een gezin is belangrijk. Vanuit dit oogpunt wordt per 2 augustus 2022 de regeling omtrent ouderschapsverlof. Lees hier alles omtrent deze regeling!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht