ONS NIEUWS

Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

De Tweede Kamer is in juni 2022 akkoord gegaan met invoering van de Wet invoering minimumuurloon. Ook de Eerste kamer is op 14 februari 2023 akkoord gegaan met het invoeren van een wettelijk minimumuurloon. De nieuwe wet zal in werking treden op 1 januari 2024

In Nederland bestond er geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon werd bepaald aan de hand van het aantal uren dat een fulltime werkweek genoemd kon worden binnen een organisatie. Het minimumloon per uur hangt met invoering van de nieuwe wet per 1 januari 2024 niet meer af van de lengte van de werkweek. Deze is vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Dit maakt dat minimumloonverdieners met een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week erop vooruit zullen gaan. Verder wordt het minimumloon per week en per dag geschrapt, maar blijft het minimumloon per maand wel in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staan. Het per 1 januari 2024 te hanteren minimumuurloon bedraagt € 13,27.

Wat betekent dit nu precies? (40 uur – 260 werkdagen)

Vanaf 1 juli 2023

Het minimummaandloon voor werknemers van 21 jaar en ouder: € 1.995,-

260 / 12 = 21,67 werkdagen per maand

21,67 werkdagen * 8 uur = 173,36 uur

€ 1.995 / 173,36 = € 11,51 per uur voor werknemers van 21 jaar en ouder.

 

Vanaf 1 januari 2024

260 / 12 = 21,67 werkdagen per maand

21,67 werkdagen * 8 uur = 173,36 uur

173,36 uur * € 13,27 per uur = € 2.300,49 per maand voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Het effect van de Wet invoering minimumuurloon is het grootst voor sectoren met een gemiddelde arbeidsduur van meer dan 36 uur per week. Deze wijziging zal grote gevolgen hebben voor toepasselijke cao’s en/of arbeidsvoorwaardenregelingen waar het bijvoorbeeld gebruikelijk is om 38 of 40 uur per week te werken, en waar aanvangssalarissen van toepassing zijn. Een wijziging van deze salarissen kan een nivellerend effect hebben op de rest van het loongebouw.

Indien er vragen zijn over de concrete toepassing of effecten van deze wijziging binnen jouw organisatie, neem dan vooral contact op met onze adviseurs.

Disclaimer:

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgebouwd. Deze informatie is echter enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en kan dus ook niet gezien worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Het is vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van de wet- en regelgeving niet met zekerheid te zeggen dat de informatie toepasbaar is in jouw specifieke situatie.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht