ONS NIEUWS

Hittevrij i.p.v. ijsvrij

De zomervakantie is officieel van start en de temperaturen sluiten zich daar goed bij aan. En als we de weersvoorspellingen mogen geloven, blijft het de komende tijd flink warm. Er wordt zelfs gesproken over het verbreken van warmte records. Heerlijk op vakantie maar wat als er binnen het bedrijf gewoon gewerkt moet worden? Werken bij hoge temperaturen kan leiden tot minder goede prestaties of zelfs tot schade aan de gezondheid. Bij strenge vorst geven bedrijven wel ijsvrij. De vraag is regelt de wet zoiets als hittevrij?

Wat zegt de wet over werken in warmte?

De wet bepaalt dat u als werkgever moet zorgen dat de temperatuur op de werkplek geen gevaar oplevert voor de gezondheid van uw werknemers en dat u maatregelen dient te nemen indien dit risico wel aanwezig is.

Bij welke temperaturen dient u maatregelen te nemen? De wet geeft hier geen richtlijnen voor. Wel heeft het FNV een Hittestress Calculator ontwikkelt. De uitkomst van de test geeft aan hoe risicovol de werksituatie is. Zie: http://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/fysisch/klimaat/calculator-wbgt.htm

Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Over het algemeen kan gezegd worden dat de maximum temperatuur voor kantoorwerk 26°C is. Boven de 26°C behoort men na te denken over maatregelen.

De Arbowet stelt dat branches waarbij warmte een gevaarlijke rol kan spelen (denk aan de bouw, hoveniers e.d.) in het wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (afgekort: RIE), de risico’s en de maatregelen om deze risico’s te beperken, moeten opnemen.

Wat zegt de cao over werken in warmte?

In de cao’s of brancheafspraken zijn tot op heden ook geen concrete afspraken opgenomen ten aanzien van werken in warme omstandigheden.

Advies inwinnen

Advies omtrent werken in warme temperaturen en gezondheidsklachten door de warmte kan ingewonnen worden bij de bedrijfsarts.

Aan welke maatregelen kan gedacht worden?

Onderstaande maatregelen beschermen werknemers tegen schadelijke risico’s van warmte:

  • De werkbelasting verminderen. Denk aan het instellen van een tropenrooster, meer rust momenten (het liefst in een koele omgeving), het werktempo aanpassen, de werktijd verkorten;
  • Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning of stel deze uit;
  • Indien mogelijk het werk verplaatsen naar andere ruimtes;
  • Zorg in ruimtes voor voldoende ventilatie;
  • Weer rechtstreeks invallend zonlicht in ruimtes
  • Het aanpassen van de kledingkeuze. Denk aan bescherming tegen de zon zoals een hoofddeksel, lange mouwen, luchtige, droge kleding.
  • Laat werknemers in de buitenlucht zich voldoende insmeren met zonnebrandcrème.
  • Zorgen voor voldoende koel water;
  • Zorg voor goede instructies aan de werknemers over de mogelijke risico’s van warmtebelasting, eerste hulp en de maatregelen ter voorkoming van warmteziekten.
  • En natuurlijk IJSJES, ZWEMBAD OP HET BUITENTERREIN of zelfs een WATERGEVECHT!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht