ONS NIEUWS

Informatieplicht verval van vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee uitspraken uitgelaten over het verval van vakantiedagen.

In de Nederlandse wetgeving is opgenomen dat wettelijke vakantiedagen (4x aantal werkuren per week) die niet opgenomen zijn door een werknemer, een half jaar na het kalenderjaar waarin werknemer ze heeft opgebouwd, vervallen. Vakantiedagen die zijn opgebouwd maar niet opgenomen zijn in 2020, vervallen dus per 1 juli 2021. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantiedagen) geldt dat deze vervallen na 5 jaar na het kalenderjaar van de opbouw van de vakantiedagen.

In principe niets nieuws, behalve dat het Europese Hof het belang van vakantiedagen heeft benadrukt. Het doel van vakantiedagen is de werknemer de gelegenheid geven om uit te rusten en om over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Het automatisch laten vervallen van de vakantiedagen zou hier geen recht aan doen.

Vervalregelingen zijn om die reden slechts toegestaan als de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om gebruik te maken van het vakantierecht.

Als werkgever moet je kunnen aantonen dat je de werknemer bewust hebt gemaakt van het vervallen van de vakantiedagen.

Hoe doe je dit?
  1.  Je geeft de werknemer volledige kennis van de vakantierechten, door jaarlijks een signaal te versturen (passend bij jullie huidige werkwijze) met daarin qua strekking opgenomen:

Let op je saldo vakantiedagen. Je hebt nog een x aantal wettelijke vakantiedagen, deze vervallen op xx-xx-xx en een x aantal bovenwettelijke vakantiedagen, deze vervallen op xx-xx-xx.

Wij verzoeken je om deze vakantiedagen tijdig op te nemen. Neem je de vakantiedagen niet op voor de genoemde data, dan vervallen de dagen en heb je hier geen (financieel) recht meer op.

2. Maak van het verlof een vast bespreekpunt in de eindejaarsevaluaties.

 Als werkgever heb je een actieve informatie- en zorgplicht omtrent de vakantiewetgeving. Test hier je kennis!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht