ONS NIEUWS

Privacywetgeving AVG: Hoe HMP omgaat met uw gegevens.

Hunter Management Partners (HMP) is het advies- én realisatiebureau dat gespecialiseerd is in vraagstukken op het gebied van Verandermanagement, Organisatie heroriëntatie, HR, Arbeidsrecht en Mediation. HMP is niet alleen de professionele consultant voor de directie en het management, maar realiseert ook een zorgvuldige en succesvolle uitvoering.
Om dit voor u te kunnen realiseren is de uitwisseling van persoonsgegevens noodzakelijk. Uw mag persoonsgegevens met ons blijven uitwisselen en uiteraard zorgen wij ervoor dat ons kantoor voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Gegevensuitwisseling van gegevens van uw organisatie en werknemers is toegestaan

De AVG beschermt de persoonsgegevens en daarmee de privacy van individuen. Onder de vernieuwde privacywetgeving mogen persoonsgegevens niet zonder meer doorgegeven worden. Dit mag enkel als daar een wettelijke grondslag voor is en dit zorgvuldig en behoorlijk gebeurt. Onder de AVG mag u nog steeds persoonsgegevens van uw werknemers uitwisselen. Bij re-integratietrajecten mag dat omdat HMP een bijdrage levert aan of noodzakelijk is voor het voldoen aan wet- en regelgeving (Ziektewet, WW, WGA, Poortwachter). Bij het uitbesteden of adviseren op het gebied van HR en arbeidsrecht is dit op grond van een gerechtvaardigd belang van uw organisatie, het voldoen aan wet- en regelgeving en het uitvoeren van een overeenkomst (onder andere de arbeidsovereenkomst).

Hoe HMP omgaat met uw persoonsgegevens

HMP gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Enkel persoonsgegevens die rechtmatig verkregen zijn en relevant zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt door HMP. Persoonsgegevens worden daarnaast op een veilige en zorgvuldige wijze verwerkt. HMP zorgt daarbij voor een goed en passend beveiligingsniveau.

Verwerkingsovereenkomsten

Voor de uitwisseling van persoonsgegevens is er een verwerkingsovereenkomst nodig tussen HMP en uw organisatie. HMP zal optreden als verwerker en u  als verwerkingsverantwoordelijke. In de verwerkingsovereenkomst zijn aspecten vastgelegd zoals doel en duur van de verwerking.

Voorafgaand aan de samenwerking zal u de verwerkingsovereenkomst van HMP ontvangen. Bestaande relaties krijgen de overeenkomst zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Vragen? Neem contact op met HMP via hmp@hmp.nl of 0182-389036

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht