ONS NIEUWS

Sollicitatieplicht bij WW

Jonger dan 64 jaar en werkloos? Deze oudere werklozen hadden altijd te maken met een sollicitatieplicht. Het UWV hanteert namelijk als uitgangspunt dat iedere werkloze moet solliciteren, ongeacht de leeftijd.

Oude situatie

Bij een leeftijd van ouder dan 64 jaar gold altijd dat men dan was vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dit zorgde ervoor dat op een weloverwogen manier de eerste dag van werkloosheid werd vastgesteld op een dag op of na het bereiken van de 64-jarige leeftijd.

Nieuwe situatie

Vanaf 1 januari 2016 is het criterium van de sollicitatieplicht gewijzigd. Vanaf nu geldt dat er wordt gekeken naar hoe ver u van uw AOW gerechtigde leeftijd bent verwijderd. Bereikt u, gerekend vanaf uw eerste WW-dag, binnen een jaar de AOW-leeftijd, dan bent u niet meer verplicht te solliciteren. Door deze nieuwe regel is de sollicitatieplicht langer geworden, omdat de AOW-leeftijd steeds verder opschuift. Vanaf 1 januari 2018 is deze 66 jaar en deze wordt verder verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden in 2023.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht