ONS NIEUWS

Uitspraak Hoge Raad: Geen RVU bij vrijwillig vertrekregeling Sociaal Plan 

Bij de beoordeling of een (vertrek)regeling een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) vormt, is door de Hoge Raad bepaald dat van belang is of de uitkering en verstrekkingen zijn bedoeld ter overbrugging van het inkomen van de (oud) werknemer tot de pensioendatum. Het moet bij de beoordeling gaan om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling.

Wet op de Loonbelasting

In de Wet op de Loonbelasting kunnen uitkeringen als gevolg van een zogenaamde regeling voor vervroegde uittreding bij de werkgever worden belast met 52% (ook wel de ‘strafheffing’ genoemd). Op die manier wil de overheid een einde maken aan regelingen die het mogelijk maken te stoppen met werken vóór het bereiken van de AOW leeftijd. Met de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 22 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:958) moet de Belastingdienst bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU), uitgaan van de bedoeling van de regeling en niet meer van de feitelijke uitwerking. Noch de reden voor de werkgever om een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling aan te bieden noch de reden voor de werknemer om van de regeling gebruik te maken, doet ter zake. De objectieve kenmerken en voorwaarden van de regeling zijn bepalend – en niet de uitkomst van de regeling.  

Sociaal plan

Dat betekent dat het gemakkelijker wordt om in een sociaal plan afspraken te maken over vrijwillig vertrekregelingen, nu door de Hoge Raad is bepaald dat er gekeken moet worden naar het doel van de regeling. Als de regeling in een Sociaal Plan is opgenomen in het kader van een reorganisatie en openstaat voor alle werknemers en de vergoeding is gebaseerd op o.a. de lengte van het dienstverband in combinatie met de leeftijd (zeg maar de transitievergoeding of een variant op de oude kantonrechtersformule), dan kan niet worden gezegd dat de regeling voor een bepaalde leeftijdsafhankelijke groep werknemers is. Daarmee is er geen sprake van een RVU. De uitspraak van de Hoge Raad maakt het mogelijk om in een Sociaal Plan een vrijwillig vertrek- of een plaatsmakersregeling op te nemen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

LEES OOK: ”Werknemer makkelijker vroegtijdig met pensioen”

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht