ONS NIEUWS

Update Handhaving Wet DBA

De belastingdienst heeft een plan gepubliceerd dat gaat over de handhaving op schijnzelfstandigheid onder de wet DBA vanaf 1 juli 2018. Lees hier wat het plan precies inhoudt.

Aan de ene kant wordt in het plan nieuw geïntroduceerd dat de Belastingdienst minimaal 100 opdrachtgevers uit diverse branches en sectoren selecteert om te controleren. Dit betreft met name ondernemers die de Belastingdienst hebben gevraagd een ‘modelcontract’ te beoordelen. Dit is uitermate wrang, want hebt je niets gedaan, dan wordt er niet gehandhaafd, maar heb je juist getracht het goed te doen en heb je de belastingdienst gevraagd een modelcontract voor uw specifieke situatie te beoordelen, dan is de kans groot dat er nu controle volgt waarbij de handhavingsmogelijkheden bij kwaadwilligheid per 1 juli 2018 zijn verruimd. Handhaving is verruimt tot alle kwaadwillenden, in plaats van alleen op de meest ernstige gevallen. Er kan pas een naheffingsaanslag loonheffingen met boete worden opgelegd als aan de volgende twee punten is voldaan:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
  • Er is sprake van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Tot die tijd kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen krijgen.

Voor de langere termijn gaat het hele systeem weer op de schop en wordt gekeken naar mogelijkheden waaronder een zogenaamde ‘ondernemersovereenkomst’ en aanpassing van de definitie van ‘uitzendovereenkomst’. Daarmee zou er volstrekte duidelijkheid moeten ontstaan.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht