ONS NIEUWS

UWV-formulieren voor bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

Binnenkort een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen? Let op! In de ontslagaanvraagformulieren (A, B en C) zijn een aantal zaken aangepast. Lees hieronder welke wijzigingen dat zijn. Zo kom je niet voor verrassingen te staan bij het indienen van jouw ontslagaanvraag.

Welke formulieren kent het UWV?

Wanneer je als werkgever een werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, dan dien je een digitale ontslagaanvraag in bij het UWV. Dit doe je door het invullen van de drie formulieren:

  • Formulier A: dit formulier ziet toe op de gegevens van de werkgever
  • Formulier B: dit formulier ziet toe op de gegevens van de werknemer
  • Formulier C: dit is de onderbouwing van de ontslagaanvraag
Wat is er gewijzigd?

Ten aanzien van de ontslagaanvraagformulieren (A, B en C) is nu het volgende gewijzigd:

  • De vragen over collectief ontslag en het betrekken van de ondernemingsraad zijn verplaatst van formulier C naar formulier A. Aan de start van de ontslagaanvraag ben je dus al verplicht om door te geven of het gaat om collectief ontslag (20 of meer werknemers) of niet.
  • De werkgever krijgt niet meer automatisch uitstel om met de werknemer te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst. Als de werkgever namelijk in de twee voorafgaande maanden al uitstel heeft gehad of de werkgever de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet heeft gevolgd, is er geen uitstel meer mogelijk.
  • De formulieren zijn toegankelijker gemaakt voor mensen met een (visuele) handicap. Door het verbeteren van de structuur en de leesbaarheid, zijn de teksten beter te begrijpen voor mensen die een spraakprogramma gebruiken.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht