ONS NIEUWS

Verandering duur verlof bij zwangerschap meerling

Voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling verandert de duur van het zwangerschapsverlof én het bevallingsverlof. De duur van het totale verlof was 16 weken en is per 1 april 2018 minimaal 20 weken geworden.

Het meerlingenverlof kan vanaf 1 april volgens deze twee manieren worden ingedeeld:

  1. Werkneemster gaat met 10 weken voor de dag na de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft zij recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof.
  2. Werkneemster gaat met 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft zij recht op minimaal 12 weken bevallingsverlof.
Eerder bevallen?

Wanneer de werkneemster eerder dan de uitgerekende datum bevalt, blijft zij rechthouden op minimaal 20 weken verlof. De dagen dat zij eerder bevalt worden bij het bevallingsverlof opgeteld.

Voorbeeld: Een werkneemster ging met 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof. Na de bevalling zou zij dus recht hebben op minimaal 12 weken bevallingsverlof. Werkneemster bevalt echter 3 weken te vroeg. Deze 3 weken worden nu opgeteld bij het bevallingsverlof. Na de bevalling heeft zij dus nog recht op 15 weken bevallingsverlof. Uiteindelijk heeft haar verlof 20 weken geduurd: 5 weken voor de bevalling en 15 weken na de bevalling.

De wetswijziging geldt niet alleen voor vrouwen die vanaf 1 april 2018 met verlof gaan. Ook vrouwen die al voor 1 april met verlof zijn gegaan kunnen in aanmerking komen voor de regeling. De voorwaarde is dan wel dat het verlof nog loopt op 1 april 2018.

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

Deel dit bericht