ONS NIEUWS

Wetswijziging 2021 – Urenaanbod oproepkrachten

Werkgevers zijn verplicht om steeds wanneer de oproepovereenkomst een jaar heeft geduurd de oproepkracht een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst, met als urenomvang het gemiddelde aantal uur waarvoor de oproepkracht de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt. 

Let op! Het gaat om alle uitbetaalde uren, dus ook uren van ziekte, vakantie en niet gewerkte maar wel uitbetaalde uren.

Wat wijzigt er per 1 juli 2021?

Deze wettelijke regeling wordt per 1 juli 2021 aangescherpt door het introduceren van een uiterlijke ingangsdatum van het aanbod. De uiterste datum voor het inwerkingtreden van het aanbod is twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Dus uiterlijk per de eerste dag van de 15e maand gaat de vaste urenomvang in.

Voor de werknemer wijzigt de termijn waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard. Dit was voorheen ‘minimaal’ een maand en wordt verscherpt tot één maand.

LEES OOK: Geen urenaanbod aan oproepkracht? Boete voor de werkgever!

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht