ONS NIEUWS

Wetswijzigingen 1 juli 2021
Verhoging minimumloon

Per 1 juli 2021 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers vanaf 21 jaar en ouder met een volledig dienstverband gelden per 1 juli 2021 de volgende minimumbedragen:

Per maand          € 1.701,80

Per week             € 392,55

Per dag               € 78,51

 

Uiterlijke ingangsdatum urenaanbod oproepkracht 

Als werkgever ben je verplicht om steeds wanneer de oproepovereenkomst één jaar heeft geduurd jouw oproepkracht een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst, met als urenomvang het gemiddelde aantal uur waarvoor de oproepkracht de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

LET OP! Het gaat om alle uitbetaalde uren. Dus ook uren van ziekte, vakantie en niet-gewerkte maar wel uitbetaalde uren.

Deze wettelijke regeling wordt per 1 juli 2021 aangescherpt:

  • De werknemer moet het aanbod voor vaste urenomvang binnen een maand accepteren.
  • Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, geldt er een uiterlijke ingangsdatum van het aanbod. De uiterste datum voor het inwerkingtreden van het aanbod is 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Dus uiterlijk per de eerste dag van de 15e maand gaat de vaste urenomvang in. Het eerder in laten gaan mag wel, later niet.

 

HMP | Realising Change… Bewezen expertise voor het daadwerkelijk oplossen van vraagstukken op het gebied van:  

Reorganiseren – HR Projecten – Arbeidsrecht – Mediation 

 

Deel dit bericht